Kaavoitus

Arkisto

14.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Minne ja miten paljon tuulivoimaa Lappiin?

Lapin tuulivoimaselvitys 2022 -hanke järjestää kaikille avoimen webinaarin keskiviikkona 16. marraskuuta kello 17–19 Teams-etäyhteydellä. Lapin tuulivoimaselvityksessä halutaan kuulla lappilaisten ihmisten käsityksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Lapissa, ...

9.11.2022  

Sauvosaaren pistetalojen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset nähtävänä 9.11.-9.12.2022

Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnokset ovat nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisesta linkistä: Kaavamuutos koskee Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin 102 tontteja 6 ...

2.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kutsu yleisötilaisuuteen

Järppi-Kemi, Ouluntie tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Kemi Väylävirasto laatii tiesuunnitelmaa Järppi -Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, Kemi. Suunnittelualue sijaitsee Kemin kaupungin Järpin kaupunginosassa, Oulu – Laurila rataosalla, noin 5 km Kemin rautatieasemalta etelän suuntaan. Suunnitelma sisältää Järpin (Vähäruonantien) ja Kemin (Ouluntie mt19513) tasoristeysten poistamisen Oulu – ...

1.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Stora Enso Veitsiluodon asemakaavamuutoksen ehdotusaineisto on nähtävänä 2.11.-2.12.2022

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä alapuoleisessa linkissä Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 26.10.2022 § 81 päättänyt asettaa Stora Enso Veitsiluodon tehdasaluetta ...

2.9.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Haluamme kuulla kuntalaisten näkemyksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Kemissä

Lapin tuulivoimaselvitys 2022 -hanke järjestää Kemissä kulttuurikeskuksen pienessä auditoriossa (Marina Takalon katu 3) työpajan torstaina 15. syyskuuta kello 17–19. Tilaisuudessa halutaan kuulla kemiläisten käsityksiä tuulivoimarakentamiselle ...

10.8.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kuulutus asemakaavan voimaantulosta

Kemin kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 50 hyväksymä Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutosta (Tervahalli / Biltema) koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 21. kaupunginosan, Karjalahden kortteleita ...

29.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kemin Energia ja Vesi Oy:n toiminta-alue-ehdotuksen kartat ovat nähtävänä 29.6.-15.8.2022

Kemin Energia ja Vesi Oy toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena Kemin kaupungin alueella. Vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluekartat olivat nähtävillä 22.12.2021 – 28.2.2022. Saatujen lausuntojen perusteella Kemin ...

29.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Siirtolapuutarhan asemakaavan valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 29.6.-15.8.2022

Kaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset ovat nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisessa linkissä. Kaava koskee Kemin 32. kaupunginosassa, Kuivanuorossa sijaitsevaa osaa Leukalanpuistosta sekä asemakaavoittamatonta ...

22.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Ilmoitus asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 22.6.2022 lähtien ja kuulutus asemakaavan hyväksymisestä

SAUVOSAARI: Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin 102 tontteja 6 ja 7 sekä osaa tontista 8 koskeva Sauvosaaren pistetalojen asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen ...

14.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Ilmoitus Järpin osayleiskaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta 21.6.2022 lähtien ja kutsu yleisötilaisuuteen 21.6.2022

Väylävirasto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta poistamalla ratojen tasoristeyksiä ja korvaamalla ne eritasoratkaisuilla. Väylällä on suunnittelun alla Kemissä poistettavana Ouluntien tasoristeys Järpissä. Virasto on teettänyt alustavia selvityksiä ...