Kaavoitus

Arkisto

14.9.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Kuulutus uimahallin ja Peurasaaren jätevedenpuhdistamon asemakaavojen hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.9.2023 § 74 hyväksynyt uimahallin asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevaa korttelin 148 tonttia 16, joka on uimahallin ...

20.6.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Kuulutus Järpin osayleiskaavan hyväksymisestä

Kuulutus osayleiskaavan hyväksymisestä Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.6.2023 § 56 hyväksynyt Järpin osayleiskaavan muutoksen, joka koskee Ouluntien tasoristeyksen ympäristöä. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea ...

20.6.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Siirtolapuutarhan asemakaavan ehdotusaineisto nähtävänä 22.6.-4.8.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä internetissä alapuoleisesta linkistä. Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 14.6.2023 § 55 päättänyt asettaa siirtolapuutarhan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL ...

8.6.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Asemakaavaehdotuksia nähtävänä 8.6.-4.8.2023 Uimahalli ja Pistetalot

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä alapuoleisesta linkistä Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.5.2023 § 42 ja § 43 päättänyt asettaa Kemin 1. kaupunginosassa, ...

20.4.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Järpin osayleiskaavan muutosehdotus on uudelleen nähtävänä 20.4.-22.5.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä internetissä alapuoleisessa linkissä. Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.4.2023 § 112 päättänyt asettaa Järpin osayleiskaavan muutosehdotuksen uudelleen julkisesti ...

2.3.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Peurasaaren jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 2.3.-3.4.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä internetissä alapuoleisesta linkistä Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 22.2.2023 § 15 päättänyt asettaa Peurasaaren kaupunginosassa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosehdotuksen ...

2.3.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Uimahallin asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 2.3.-3.4.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä internetissä alapuoleisesta linkistä Asemakaavamuutos koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, korttelin 148 tonttia 16 (uimahalli). Kaupungin kiinteistönpito on hakenut uimahallille ...

16.2.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Järpin osayleiskaavan muutosehdotus on nähtävänä 17.2.-20.3.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä internetissä alapuoleisessa linkissä. Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.2.2023 § 46 päättänyt asettaa Järpin osayleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ...

20.12.2022  

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireille tulosta

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.10.2022 § 286 pannut vireille Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevan korttelin 148 tontin 16 (uimahalli) asemakaavan muutoksen. Kaupungin kiinteistönpito on hakenut ...

14.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Minne ja miten paljon tuulivoimaa Lappiin?

Lapin tuulivoimaselvitys 2022 -hanke järjestää kaikille avoimen webinaarin keskiviikkona 16. marraskuuta kello 17–19 Teams-etäyhteydellä. Lapin tuulivoimaselvityksessä halutaan kuulla lappilaisten ihmisten käsityksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Lapissa, ...