Maankäyttöpalvelut tuottaa mittaus- ja kartoituspalveluja Kemin kaupungin omalle organisaatiolle sekä ulkopuolisille tilaajille ja vastaa kaupungin tarjoamien rakennustonttien ja -paikkojen varaamisesta ja vuokraamisesta.

Esimerkkejä mittauspalveluista

  • Rakennuksen paikan maastoonmerkintä on tilattava aina ennen rakennuksen perustamistyötä, mikäli rakennusluvassa on maininta rakennuksen maastoonmerkitsemisestä. Rakennuksen paikan maastoonmerkintä tulee tilata vähintään kaksi päivää ennen sokkelimuottien asentamista.
  • Sijaintikatselmus on tilattava kun rakennuksen sokkeli tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennus tulee rakennusluvan mukaiseen paikkaan ja korkeusasemaan.
  • Mikäli tontin kulmasta on hävinnyt rajapyykki tai tontin omistaja ei sitä itse löydä, voi hän tilata rajannäytön kaupungin maankäyttöpalveluista.
    Mikäli rajojen paikasta on naapurien kesken erimielisyyttä, on rajan paikka määriteltävä virallisessa rajankäyntitoimituksessa. Rajankäyntitoimitusta haetaan kiinteistöinsinööriltä.

Tulosalue tekee tilauksesta myös esimerkiksi kartoituksia ja maastomallimittauksia.

Tonttijaot

Tonttijaolla kortteli jaetaan lohkomiskelpoisiksi tonteiksi. Tonttijako on mahdollista laatia myös asemakaavoituksen yhteydessä.

Kun erillinen tonttijako laaditaan ensimmäisen kerran, ei siitä peritä maksua. Mikäli tonttijakoa muutetaan maanomistajan hakemuksesta, peritään tonttijaon muuttamisesta taksan mukainen korvaus.

Hinnat

Mittauspalvelut

  • rajannäyttö ilman rajakäyntiä kahdelta ensimmäiseltä pisteeltä 80 euroa
  • kultakin seuraavalta rajapisteeltä 25 euroa
  • rakennuksen maastoonmerkintä ja sijaintikatselmus laskutetaan rakennusluvan yhteydessä
  • muista tilatuista mittaustöistä peritään työaikakorvaus

Tonttijaon muutos

  • laatimiskustannus 400 euroa