Maankäyttöpalvelut tuottaa mittaus- ja kartoituspalveluja Kemin kaupungin omalle organisaatiolle sekä ulkopuolisille tilaajille ja vastaa kaupungin tarjoamien rakennustonttien ja -paikkojen varaamisesta ja vuokraamisesta.

Esimerkkejä mittauspalveluista

 • Rakennuksen paikan maastoonmerkintä on tilattava aina ennen rakennuksen perustamistyötä, mikäli rakennusluvassa on maininta rakennuksen maastoonmerkitsemisestä. Rakennuksen paikan maastoonmerkintä tulee tilata vähintään kaksi päivää ennen sokkelimuottien asentamista.
 • Sijaintikatselmus on tilattava kun rakennuksen sokkeli tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennus tulee rakennusluvan mukaiseen paikkaan ja korkeusasemaan.
 • Mikäli tontin kulmasta on hävinnyt rajapyykki tai tontin omistaja ei sitä itse löydä, voi hän tilata rajannäytön kaupungin maankäyttöpalveluista.
  Mikäli rajojen paikasta on naapurien kesken erimielisyyttä, on rajan paikka määriteltävä virallisessa rajankäyntitoimituksessa. Rajankäyntitoimitusta haetaan kiinteistöinsinööriltä.

Tulosalue tekee tilauksesta myös esimerkiksi kartoituksia ja maastomallimittauksia.

Tonttijaot

Tonttijaolla kortteli jaetaan lohkomiskelpoisiksi tonteiksi. Tonttijako on mahdollista laatia myös asemakaavoituksen yhteydessä.

Kun erillinen tonttijako laaditaan ensimmäisen kerran, ei siitä peritä maksua. Mikäli tonttijakoa muutetaan maanomistajan hakemuksesta, peritään tonttijaon muuttamisesta taksan mukainen korvaus.

Hinnat

Mittauspalvelut

 • rajannäyttö ilman rajakäyntiä kahdelta ensimmäiseltä pisteeltä 60 euroa
 • kultakin seuraavalta rajapisteeltä 20 euroa
 • rakennuksen maastoonmerkintä ja sijaintikatselmus laskutetaan rakennusluvan yhteydessä
 • muista tilatuista mittaustöistä peritään työaikakorvaus

Tonttijaon muutos

 • laatimiskustannus 360 euroa

Tontin lohkominen

 • pinta-ala enintään 2000 neliömetriä 750 euroa
 • pinta-ala 2001-10000 neliömetriä 920 euroa
 • pinta-ala yli 10000 neliömetriä 1100 euroa
 • kiinnityksestä vapauttaminen 140 euroa
 • sopimus kiinnityksen etusijajärjestyksestä 100 euroa
 • rasitteen käsittely ensimmäiseltä rasitteelta 95 euroa
 • rasitteen käsittely seuraavilta rasitteilta 55 euroa
 • rajankäynti ensimmäiseltä rajamerkiltä 95 euroa
 • rajankäynti seuraavilta rajamerkeiltä 55 euroa
 • tilusvaihto 200 euroa

Rasitetoimitus 220 euroa (sisältää kaksi rasitetta)
jokaisesta seuraavasta rasitteesta 75 euroa

Rajankäynti 320 euroa (sisältää yhden rajamerkin)
jokaisesta seuraavasta rajamerkistä 55 euroa
Muista kiinteistönmääritystoimituksista peritään todelliset kustannukset

Tilusvaihto 420 euroa