Maankäyttö vastaa kaupungin tarjoamien rakennustonttien ja -paikkojen varaamisesta ja vuokraamisesta.

Tontin varaaminen

Ennen tontin vuokraamista on se varattava. Kaupungilla ei ole käytössä erityisiä varausaikoja, vaan tontit on jatkuvasti varattavissa. Mikäli tietylle alueelle järjestetään erityiset tonttien hakuajat, ilmoitetaan niistä erikseen.

Varausaika on keskimäärin noin vuoden mittainen siten, että tontti varataan hakijalle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun saakka. Perustellusta syystä varausaikaa voidaan jatkaa yhdellä vuodella.

Tontin varaamisesta ja mahdollisesta jatkovarauksesta peritään maksu. Tontin varaaminen ei vielä oikeuta toimimaan tontilla. Tontin varaamiseen tarvittavan lomakkeen saa maankäytöstä tai tästä linkistä. Lomake toimitetaan allekirjoitettuna maankäyttöön.

Tontinvarausmaksut

  • omakotitontit 100 euroa
  • jatkovaraus omakotitontille 100 euroa
  • muut tontit 300 euroa
  • jatkovaraus muille tonteille 300 euroa

Tontin vuokraaminen

Kaupunki luovuttaa tontit pääsääntöisesti vuokraamalla. Vuokrasopimus allekirjoitetaan, kun tontin varaus on tullut voimaan ja rakentaja sitä tarvitsee esimerkiksi rakennuslupaa varten.

Tontin vuokran suuruus määräytyy vuokrasopimuksen allekirjoittamishetkellä voimassa olevan kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Kahtena ensimmäisenä vuotena peritään vain puolet tontin perusvuokrasta.

Vuokra-ajan umpeuduttua tulosalue ottaa tontin vuokraajaan yhteyttä vuokrasopimuksen uusimiseksi. Vuokrasopimuksista on tarvittaessa saatavilla jäljennöksiä.

Asiakirjat ja niiden hinnat

Arvonlisävero 0 prosenttia.

  • Vuokrasopimus (valokopio) 10 euroa
  • Vuokrasopimus (valokopio) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös 20 euroa
  • Vuokrasopimuksen jatkaminen 60 euroa