Kunnan on oltava selvillä paikallisesta ilmanlaadusta.

Viranomaistehtävänä kunta myöntää ympäristöluvat erilaisille toiminnanharjoittajille ja valvoo lupaehtojen noudattamista.

Kunta voi hoitaa selvilläolovelvoitteensa joko jatkuvin ilmanlaadun mittauksin (teollisuus- ja liikennepaikkakunnat) tai tarvittaessa ilmanlaatuselvityksin.