Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

Arkisto

13.5.2020  

Kaavoitus   

Osayleis- ja asemakaavojen voimaantulo

Osayleis- ja asemakaavojen voimaantulo Kemin kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 31 hyväksymä Karihaaran alueen osayleiskaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Sahansaarenkadun ympäristöä Karihaaran, Marttalan, Torvisen, ...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 25.9.2020 §120: Katuliikenteen katkaisu_Lapintie

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 25.9.2020 §120: Katuliikenteen katkaisu_Lapintie...

  

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 25.9.2020 § 13: Otto-oikeuden käyttäminen kulttuurilautakunnan päätökseen / 16.9.2020 § 56 Liikuntapalveluiden tilaus vuodelle 2020, taloussuunnitelmavuodet 2022-2024 ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 25.9.2020 § 13: Otto-oikeuden käyttäminen kulttuurilautakunnan päätökseen / 16.9.2020 § 56 Liikuntapalveluiden tilaus vuodelle 2020, taloussuunnitelmavuodet 2022-2024 ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024 ...

  

Koulunkäynninohjaaja, Hepolan koulu

Koulunkäynninohjaaja, Hepolan koulu...

  

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 24.9.2020

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 24.9.2020...

  

Sosiaali- ja terveystoimen johtajan päätös 23.9.2020 § 17/Henkilöstöpäätös

Sosiaali- ja terveystoimen johtajan päätös 23.9.2020 § 17/Henkilöstöpäätös...

  

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 52 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Ajoksen kaupunginosan korttelissa 2021

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 52 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Ajoksen kaupunginosan korttelissa 2021...

  

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 51 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Takajärven kaupunginosan korttelissa 1903

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 51 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Takajärven kaupunginosan korttelissa 1903...

  

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 50 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Peurasaaren kaupunginosan korttelissa 1346

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 50 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Peurasaaren kaupunginosan korttelissa 1346...

  

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 49 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Syväkankaan kaupunginosassa

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 49 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Syväkankaan kaupunginosassa...

  

Talousjohtajan päätös 24.9.2020 § 25: Kuntatodistuksen liikkeellelasku

Talousjohtajan päätös 24.9.2020 § 25: Kuntatodistuksen liikkeellelasku...

  

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 48 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Syväkankaan kaupunginosan korttelissa 1220

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 48 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Syväkankaan kaupunginosan korttelissa 1220...

  

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta osoitteessa Valtaojankatu 1

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta osoitteessa Valtaojankatu 1...

  

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 47 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Sauvosaaren kaupunginosan korttelissa 140

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 47 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Sauvosaaren kaupunginosan korttelissa 140...

  

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 45 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Syväkankaan kaupunginosassa

Kaupungingeodeetin päätös 24.9.2020 § 45 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Syväkankaan kaupunginosassa...

  

VHP Karihaaran koulun rehtori 25§ 23.9.2020 Henkilöstöpäätös

VHP Karihaaran koulun rehtori 25§ 23.9.2020 Henkilöstöpäätös...

  

Päätoiminen tuntiopettaja/resurssiopettaja

Päätoiminen tuntiopettaja/resurssiopettaja...

  

Työllisyysjohtajan päätös 21.9.2020 § 6: Kemi-lisän työllistämisbonus

Työllisyysjohtajan päätös 21.9.2020 § 6: Kemi-lisän työllistämisbonus...

  

Ympäristöjaoston myöntämät luvat 17.9.2020

Ympäristöjaoston myöntämät luvat 17.9.2020...

  

Kaupunginlakimiehen päätös 21.9.2020 §9 Henkilökohtaisenavun työnantajien lakisääteiset työnantajavakuutukset 1.1.2021 alkaen

Kaupunginlakimiehen päätös 21.9.2020 §9 Henkilökohtaisenavun työnantajien lakisääteiset työnantajavakuutukset 1.1.2021 alkaen...

  

Tietohallintojohtajan päätös 18.9.2020 § 10: Tietoliikenteen runkoverkon uudistaminen

Tietohallintojohtajan päätös 18.9.2020 § 10: Tietoliikenteen runkoverkon uudistaminen...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 18.9.2020 §119: WCup 2021 Snowcastle sprint -kilpailu

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 18.9.2020 §119: WCup 2021 Snowcastle sprint -kilpailu...

  

Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 § perusteella / Opel Vectra merkkisen henkilöauton

Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 § perusteella / Opel Vectra merkkisen henkilöauton...

  

Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 § perusteella / Nissan Primera merkkisen henkilöauton

Ajoneuvon haltuun ottaminen siirtolain 7 § perusteella / Nissan Primera merkkisen henkilöauton...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 17.9.2020 §117: Kaapelointityö_Eltel Networks Pohjoinen Oy, Lapintie

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 17.9.2020 §117: Kaapelointityö_Eltel Networks Pohjoinen Oy, Lapintie...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 17.9.2020 §118: Mettäshellintien käyttölupa 25.9.2020

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 17.9.2020 §118: Mettäshellintien käyttölupa 25.9.2020...

  

Hallimestarin päätös 18.9.2020 § 10: Tatti-uinnit 17.-18.10.2020

Hallimestarin päätös 18.9.2020 § 10: Tatti-uinnit 17.-18.10.2020...

  

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 16.9.2020

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 16.9.2020...

  

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Rakennus M.Kurtti Oy:n valitukseen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös kunnallisasiaa koskevaan Rakennus M.Kurtti Oy:n valitukseen ...

  

Kaupungingeodeetin päätös 16.9.2020 § 44 Maaanvuokrasopimuksen jatkaminen Eteläntien varrella sijaitsevalla tilalla 240-403-29-9

Kaupungingeodeetin päätös 16.9.2020 § 44 Maaanvuokrasopimuksen jatkaminen Eteläntien varrella sijaitsevalla tilalla 240-403-29-9...

  

Henkilöstöjohtajan päätös 16.9.2020 § 14; liikuntaneuvojan valinta ajalle 1.10.2020-31.3.2021

Henkilöstöjohtajan päätös 16.9.2020 § 14; liikuntaneuvojan valinta ajalle 1.10.2020-31.3.2021...

  

Kuulutus Kaupunginhallituksen yhdistyksille myöntämät avustukset 2021

Kuulutus Kaupunginhallituksen yhdistyksille myöntämät avustukset 2021...

  

Kaupungingeodeetin päätös 15.9.2020 §43: RA- Tontin 3303-2 myyminen Merikemin (Selkäsaari) kaupunginosasta

Kaupungingeodeetin päätös 15.9.2020 §43: RA- Tontin 3303-2 myyminen Merikemin (Selkäsaari) kaupunginosasta...

  

Elinkeinojohtajan päätös 14.9.2020 § 24: Valtionavustus yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten tappioiden osittaiseen kattamiseen

Elinkeinojohtajan päätös 14.9.2020 § 24: Valtionavustus yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten tappioiden osittaiseen kattamiseen...

  

Lapin ELY-keskuksen päätös / Lupa kalastaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen (66 § ja KA 1 §) Kemijokisuulla Isohaaran voimalaitoksen alapuolisella alueella lokakuun 1 päivästä marraskuun loppuun.

Lapin ELY-keskuksen päätös / Lupa kalastaa kalastuslaista ja asetuksesta poiketen (66 § ja KA 1 §) Kemijokisuulla Isohaaran voimalaitoksen alapuolisella alueella lokakuun 1 päivästä marraskuun loppuun. ...

  

Lapin ELY-keskuksen päätös / Lupa kalastaa asetuksesta poiketen (KA 1 §) lohikalojen syysrauhoituksen aikana Kemijokisuun ja Isohaaran voimalaitoksen välisellä alueella vuosina 2020-2024 sekä Isohaaran ja Taivalkosken patoaltailla vuosina 2020-2021

Lapin ELY-keskuksen päätös / Lupa kalastaa asetuksesta poiketen (KA 1 §) lohikalojen syysrauhoituksen aikana Kemijokisuun ja Isohaaran voimalaitoksen välisellä alueella vuosina 2020-2024 sekä Isohaaran ja Taivalkosken patoaltailla vuosina 2020-2021...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 11.9.2020 §116: Liikkeelle koko perheen tapahtuma kauppatorilla

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 11.9.2020 §116: Liikkeelle koko perheen tapahtuma kauppatorilla...

  

Vastaavan sosiaalityöntekijän päätös 8.9.2020 §29/Henkilöstöpäätös

Vastaavan sosiaalityöntekijän päätös 8.9.2020 §29/Henkilöstöpäätös...

  

Kaupungingeodeetin päätös 10.9.2020 § 42 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Merikemin kaupunginosassa Selkäsaaressa

Kaupungingeodeetin päätös 10.9.2020 § 42 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Merikemin kaupunginosassa Selkäsaaressa...

  

Kaupungingeodeetin päätös 10.9.2020 § 41 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Ajoksen kaupunginosan korttelissa 2021

Kaupungingeodeetin päätös 10.9.2020 § 41 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Ajoksen kaupunginosan korttelissa 2021...

  

Teknisen johtajan päätös 10.9.2020 §3: Tehtävänmuutos

Teknisen johtajan päätös 10.9.2020 §3: Tehtävänmuutos...

  

Kaupungingeodeetin päätös 9.9.2020 § 40 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Takajärven kaupunginosassa

Kaupungingeodeetin päätös 9.9.2020 § 40 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Takajärven kaupunginosassa...

  

Kaupungingeodeetin päätös 9.9.2020 § 39 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Ritikan kaupunginosan korttelista 1526

Kaupungingeodeetin päätös 9.9.2020 § 39 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Ritikan kaupunginosan korttelista 1526...

  

Elinkeinojohtajan päätös 8.9.2020 § 23: Valtionavustus yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten tappioiden osittaiseen kattamiseen

Elinkeinojohtajan päätös 8.9.2020 § 23: Valtionavustus yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttamien taloudellisten tappioiden osittaiseen kattamiseen...

  

Kaupungingeodeetin päätös 8.9.2020 § 38 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Haukkarin kaupunginosassa

Kaupungingeodeetin päätös 8.9.2020 § 38 Maaanvuokrasopimusten uusiminen Haukkarin kaupunginosassa...

  

Talousjohtajan päätös 7.9.2020 § 24: Kuntatodistuksen liikkeellelasku

Talousjohtajan päätös 7.9.2020 § 24: Kuntatodistuksen liikkeellelasku...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 7.9.2020 §115: Lupa liikenteen osittaiselle rajoittamiselle_Kaivokatu ja Kirkkopuistokatu

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 7.9.2020 §115: Lupa liikenteen osittaiselle rajoittamiselle_Kaivokatu ja Kirkkopuistokatu...

  

Talousjohtajan päätös 7.9.2020 § 23: Kaupungin tilien tilinkäyttäjämuutos, verkkopankin käytöstä ja käyttöoikeuksista päättäminen

Talousjohtajan päätös 7.9.2020 § 23: Kaupungin tilien tilinkäyttäjämuutos, verkkopankin käytöstä ja käyttöoikeuksista päättäminen...

  

Kemin kaupunki julistaa KAUPUNGINJOHTAJAn viran haettavaksi

Kemin kaupunki julistaa KAUPUNGINJOHTAJAn viran haettavaksi...

  

Nuoriso- ja liikuntajohtaja, henkilöstöpäätös § 4

Nuoriso- ja liikuntajohtaja, henkilöstöpäätös § 4...

  

Kuulutus Lapin ELY-keskuksen päätöksestä koskien pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Kemin kaupungissa osoitteessa Pajusaarentie

Kuulutus Lapin ELY-keskuksen päätöksestä koskien pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista Kemin kaupungissa osoitteessa Pajusaarentie...

  

Kutsuntakuulutus

Kutsuntakuulutus ...

  

Perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta / Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdashanke

Perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta / Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdashanke...

  

Yhteysviranomaisen lausunto Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelmasta ...