Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

Arkisto

30.9.2020  

Kaavoitus   

Vilmilän asemakaavaehdotus (osa-alue 1) nähtävänä 30.9.–13.10.2020

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä internetissä.

29.9.2020  

Luvat ja valvonta   

Kemin kaupungin rakennusjärjestysehdotus on nähtävillä 30.9.–29.10.2020

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.9.2020 § 84 päättänyt asettaa rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville (MRA 6§). Rakennusjärjestyksestä on tarkoitus saada toimiva ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena ...

13.5.2020  

Kaavoitus   

Osayleis- ja asemakaavojen voimaantulo

Osayleis- ja asemakaavojen voimaantulo Kemin kaupunginvaltuuston 23.3.2020 § 31 hyväksymä Karihaaran alueen osayleiskaavaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös koskee Sahansaarenkadun ympäristöä Karihaaran, Marttalan, Torvisen, ...

  

Määräaikainen luokanopettajan viransijaisuus

Määräaikainen luokanopettajan viransijaisuus...

  

Tietohallintojohtajan hankintapäätös 11.11.2020 § 15: Monitoimilaitteiden uusinta

Tietohallintojohtajan hankintapäätös 11.11.2020 § 15: Monitoimilaitteiden uusinta...

  

Perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta / Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdashanke

Perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta / Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdashanke...

  

Kutsuntakuulutus

Kutsuntakuulutus ...

  

Yhteysviranomaisen lausunto koskien Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskevaa YVA-ohjelmaa

Yhteysviranomaisen lausunto koskien Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskevaa YVA-ohjelmaa...

  

Ilmoitus Väyläviraston kuulutukset / Lisäraide Kemin ratapiha-Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi

Ilmoitus Väyläviraston kuulutukset / Lisäraide Kemin ratapiha-Karihaaranväylä, ratasuunnitelma, Kemi...

  

Lapin aluetta koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset vuosille 2022-2027

Lapin aluetta koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset vuosille 2022-2027...

  

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 2.11.2020 §141: Kemin Energia ja Vesi Oy_kaapelointityö_Sauvosaari

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 2.11.2020 §141: Kemin Energia ja Vesi Oy_kaapelointityö_Sauvosaari...

  

Kaupunginarkkitehdin hankintapäätös 2.11.2020: Sähkötarvikkeiden pientarvikkeiden puitejärjestely

Kaupunginarkkitehdin hankintapäätös 2.11.2020: Sähkötarvikkeiden pientarvikkeiden puitejärjestely...

  

Elinkeinojohtajan päätös 3.11.2020 § 4: Meri-Lapin Matkailu Oy:n ostopalvelusopimuksen 1.7.-31.12.2020 hyväksyminen

Elinkeinojohtajan päätös 3.11.2020 § 4: Meri-Lapin Matkailu Oy:n ostopalvelusopimuksen 1.7.-31.12.2020 hyväksyminen...

  

Talousjohtajan päätös 4.11.2020 § 30: Kuntatodistuksen liikkeellelasku

Talousjohtajan päätös 4.11.2020 § 30: Kuntatodistuksen liikkeellelasku...

  

Karihaaran koulun lukuvuosisuunnitelma

Karihaaran koulun lukuvuosisuunnitelma...

  

Kemin lyseon lukion lukuvuosisuunnitelma

Kemin lyseon lukion lukuvuosisuunnitelma...

  

Kaupungingeodeetin päätös 10.11.2020 § 61 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Takajärven kaupunginosan korttelissa 1904

Kaupungingeodeetin päätös 10.11.2020 § 61 Maaanvuokrasopimuksen uusiminen Takajärven kaupunginosan korttelissa 1904...

  

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 11.11.2020

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 11.11.2020...

  

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 23.11.2020

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat 23.11.2020...

  

Palveluesimies Palveluasumiseen (2)

Palveluesimies Palveluasumiseen (2)...

  

Talousjohtajan päätös 16.11..2020 § 31: ICT-hankintojen leasingrahoituksen puitesopimuksen limiitin korottaminen

Talousjohtajan päätös 16.11..2020 § 31: ICT-hankintojen leasingrahoituksen puitesopimuksen limiitin korottaminen...

  

Resurssiopettaja, Hepolan koulu

Resurssiopettaja, Hepolan koulu...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 16.11.2020 §144: Katualueen käyttö / Keskuspuistokatu 20

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 16.11.2020 §144: Katualueen käyttö / Keskuspuistokatu 20...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 16.11.2020 §143: Katuliikenteen katkaisu / Ruutinkatu 10

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 16.11.2020 §143: Katuliikenteen katkaisu / Ruutinkatu 10...

  

Työllisyysjohtajan päätös 16.11.2020 § 7: Kemi-lisä

Työllisyysjohtajan päätös 16.11.2020 § 7: Kemi-lisä...

  

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätös / Parveketupakointikieltohakemus / Asunto Oy Saartolankulma Kemi

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaoston päätös / Parveketupakointikieltohakemus / Asunto Oy Saartolankulma Kemi...

  

Talousjohtajan päätös 19.11.2020 § 32: Kuntatodistuksen liikkeellelasku

Talousjohtajan päätös 19.11.2020 § 32: Kuntatodistuksen liikkeellelasku...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 20.11.2020 §145: Nällin lumenläjitysalueen käyttölupa

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 20.11.2020 §145: Nällin lumenläjitysalueen käyttölupa...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 23.11.2020 §146: Itsenäisyysjuhla -tapahtuma Täiköntorilla 6.12.2020

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 23.11.2020 §146: Itsenäisyysjuhla -tapahtuma Täiköntorilla 6.12.2020...

  

Kuulutus Vilmilän asemakaavan hyväksymisestä

Kuulutus Vilmilän asemakaavan hyväksymisestä...

  

Kuulutus Asemakaavasta poikkeaminen Neste Markkinointi Oy/Julkipano

Kuulutus Asemakaavasta poikkeaminen Neste Markkinointi Oy/Julkipano...

  

Ympäristöjaoston myöntämät luvat 19.11.2020

Ympäristöjaoston myöntämät luvat 19.11.2020...

  

Yhteysviranomaisen lausunto Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelmasta

Yhteysviranomaisen lausunto Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaan YVA-ohjelmasta ...