Kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

Arkisto

23.2.2021  

Asuminen ja ympäristö   

Tammisentien katusuunnitelma nähtävänä 24.2. – 9.3.2021

Suunnitelma on nähtävänä Kemin kaupungintalon 1. kerroksen ilmoitustaululla. Koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kaupungintalon ovet ovat suljettuina ja sisään pääsee ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun, puhelin 040 680 ...

  

Maanmittausteknikon päätös 3.3.2021 § 6: Omakotitontin varaaminen ja vuokraaminen Tervaharjun kaupunginosan korttelista 1142.

Maanmittausteknikon päätös 3.3.2021 § 6: Omakotitontin varaaminen ja vuokraaminen Tervaharjun kaupunginosan korttelista 1142....

  

Hoiva- ja hoitotyön johtajan päätös 3.2.2021 § 4/Henkilöstöpäätös

Hoiva- ja hoitotyön johtajan päätös 3.2.2021 § 4/Henkilöstöpäätös...

  

Rakennustarkastajien myöntämät luvat 17.2.2021

Rakennustarkastajien myöntämät luvat 17.2.2021...

  

Kuulutus vaaleista

Kuulutus vaaleista ...

  

Ilmoitus kuulutuksesta / Savaterra Oy:n Kemin Holstinharjun jätteenkäsittelylaitosta koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen

Ilmoitus kuulutuksesta / Savaterra Oy:n Kemin Holstinharjun jätteenkäsittelylaitosta koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 16.2.2021 §16: Sulfaattimaiden käsittely: näytteenotot ja näytteiden käsittely

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 16.2.2021 §16: Sulfaattimaiden käsittely: näytteenotot ja näytteiden käsittely...

  

Ajoneuvon siirtäminen annetun lain (SiirtoL 828/2008 7 §) perusteella Mazda 6 -merkkinen henkilöauto

Ajoneuvon siirtäminen annetun lain (SiirtoL 828/2008 7 §) perusteella Mazda 6 -merkkinen henkilöauto...

  

Maanmittausteknikon päätös 15.2.2021 § 5: Omakotitontin varaaminen ja vuokraaminen Kivikon kaupunginosan korttelista 1099.

Maanmittausteknikon päätös 15.2.2021 § 5: Omakotitontin varaaminen ja vuokraaminen Kivikon kaupunginosan korttelista 1099....

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 15.2.2021 §15: Lumivisio 2021_Lumiveistosten sijaintipaikat

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 15.2.2021 §15: Lumivisio 2021_Lumiveistosten sijaintipaikat...

  

Kuulutus melua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista / Kemin Ruutinrannan puistossa pidettävät yleisötilaisuudet / konsertit

Kuulutus melua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista / Kemin Ruutinrannan puistossa pidettävät yleisötilaisuudet / konsertit...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 11.2.2021 §14: Ajos: harjoittelurata meren jäälle

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 11.2.2021 §14: Ajos: harjoittelurata meren jäälle...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 8.2.2021 §12: Sahansaarenkatu_vesihuoltoverkoston siirtourakka_kaivuulupa

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 8.2.2021 §12: Sahansaarenkatu_vesihuoltoverkoston siirtourakka_kaivuulupa...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 18.2.2021 §18: Katuvalohuolto 2021

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 18.2.2021 §18: Katuvalohuolto 2021...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 10.2.2021 §13: Ojakatu_vesihuoltolinjan siirtäminen

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 10.2.2021 §13: Ojakatu_vesihuoltolinjan siirtäminen...

  

Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta Metsä Fibre Oy

Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta Metsä Fibre Oy ...

  

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta Metsä Fibre Oy

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta Metsä Fibre Oy...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 8.2.2021 §10: Ruutinpuisto_Eventworksin Bar-Ilo Kesäterassi

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 8.2.2021 §10: Ruutinpuisto_Eventworksin Bar-Ilo Kesäterassi...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 8.2.2021 §11: Oikeustalon tilamuutokset_pysäköintijärjestelyt

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 8.2.2021 §11: Oikeustalon tilamuutokset_pysäköintijärjestelyt...

  

Ajoneuvon siirtäminen annetun lain (SiirtoL 828/2008 7 §) perusteella Ford Focus -merkkinen henkilöauto

Ajoneuvon siirtäminen annetun lain (SiirtoL 828/2008 7 §) perusteella Ford Focus -merkkinen henkilöauto...

  

Kuulutus; Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027

Kuulutus; Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027...

  

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta / Peurasaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta / Peurasaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen...

  

Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta / Rivinsalmen rautatiesillan uusiminen

Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta / Rivinsalmen rautatiesillan uusiminen...

  

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosille 2022-2027 Kemijoen, Tornionjoen-Muonionjoen ja Ivalojoen vesistöalueille sekä Kemin rannikkoalueelle ja niihin sisältyvistä ympäristöselostuksista...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 18.2.2021 §17: Marttalan ylikulkusillan siltasuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 18.2.2021 §17: Marttalan ylikulkusillan siltasuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus...

  

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.2.2021 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 16.2.2021 kunnallisasiaa koskevaan valitukseen...

  

Kaupunginvaltuuston 8.3.2021 kokouskutsu

Kaupunginvaltuuston 8.3.2021 kokouskutsu...

  

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 25.2.2021 § 1 Sisäisen tarkastuksen työohjelman hyväksyminen vuodelle 2021

Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös 25.2.2021 § 1 Sisäisen tarkastuksen työohjelman hyväksyminen vuodelle 2021...

  

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 2.3.2021 §19: Kaapelin kaivuu- ja sijoituslupa-anomus: Asemakatu 1 / Elisa Oyj

Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 2.3.2021 §19: Kaapelin kaivuu- ja sijoituslupa-anomus: Asemakatu 1 / Elisa Oyj...

  

Huilunsoitonopettajan sijaisuus

Huilunsoitonopettajan sijaisuus...

  

Talousjohtajan päätös 2.3.2021 § 7: Kuntatodistuksen liikkeellelasku

Talousjohtajan päätös 2.3.2021 § 7: Kuntatodistuksen liikkeellelasku...

  

Kuuleminen poikkeamislupaa koskevan hakemuksen johdosta

Kuuleminen poikkeamislupaa koskevan hakemuksen johdosta...

  

Kaupungingeodeetin päätös 1.3.2021 §8: Kahden omakotitalotontin myyminen Paattion kaupunginosasta

Kaupungingeodeetin päätös 1.3.2021 §8: Kahden omakotitalotontin myyminen Paattion kaupunginosasta...

  

Henkilökohtainen avustaja (2) vuosilomien sijaisuuteen

Henkilökohtainen avustaja (2) vuosilomien sijaisuuteen...

  

Teknisen johtajan hankintapäätös 26.2.2021/Suunnittelupalvelut 2021-2023 (+2 v optio) puitesopimus/Kemin kaupunki

Teknisen johtajan hankintapäätös 26.2.2021/Suunnittelupalvelut 2021-2023 (+2 v optio) puitesopimus/Kemin kaupunki...

  

Nuoriso- ja liikuntajohtaja,yleinen päätös § 1 2021 Kemin kaupungin urheilijastipendit 2020

Nuoriso- ja liikuntajohtaja,yleinen päätös § 1 2021 Kemin kaupungin urheilijastipendit 2020...

  

Ilmoitus kuulutuksesta / Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.2.2021

Ilmoitus kuulutuksesta / Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.2.2021...

  

Hoitoapulaisen (2) kesälomien sijaisuudet palvelukodeissa

Hoitoapulaisen (2) kesälomien sijaisuudet palvelukodeissa...

  

Kirjastotoimenjohtajan päätös 2 § henkilöstöpäätös

Kirjastotoimenjohtajan päätös 2 § henkilöstöpäätös...

  

Lähihoitajia (20) kesälomien sijaisuuksiin ikäihmisten palvelukoteihin

Lähihoitajia (20) kesälomien sijaisuuksiin ikäihmisten palvelukoteihin...

  

Työllisyysjohtajan päätös 22.2.2021 § 1: Kemi-lisä

Työllisyysjohtajan päätös 22.2.2021 § 1: Kemi-lisä...

  

Ravitsemustyöntekijän (1) sijaisuus Meripuiston palvelukodissa

Ravitsemustyöntekijän (1) sijaisuus Meripuiston palvelukodissa...

  

Kuulutus: Tammisentien katusuunnitelma nähtävänä 24.2.-9.3.2021

Kuulutus: Tammisentien katusuunnitelma nähtävänä 24.2.-9.3.2021...

  

Lähihoitajia kotihoitoon (16) kesälomien sijaisuuksiin

Lähihoitajia kotihoitoon (16) kesälomien sijaisuuksiin...

  

Sairaanhoitajia 6 kesälomien sijaisuuksiin

Sairaanhoitajia 6 kesälomien sijaisuuksiin...

  

Ympäristöjaoston myöntämät luvat 18.2.2021

Ympäristöjaoston myöntämät luvat 18.2.2021...

  

Talousjohtajan päätös 22.2.2021 § 6: Kuntatodistuksen liikkeellelasku

Talousjohtajan päätös 22.2.2021 § 6: Kuntatodistuksen liikkeellelasku...

  

Sosiaalityöntekijän virka

Sosiaalityöntekijän virka...

  

Kansliajohtajan hankintapäätös 19.2.2021/Työtä Kemissä!-hankkeen (ESR) yksilö- ja työhönvalmennuspalvelut

Kansliajohtajan hankintapäätös 19.2.2021/Työtä Kemissä!-hankkeen (ESR) yksilö- ja työhönvalmennuspalvelut...

  

Lapin aluetta koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset vuosille 2022-2027

Lapin aluetta koskevat vesienhoitosuunnitelmaehdotukset vuosille 2022-2027...