Tiedotteet

Arkisto

22.3.2021  

Koronarokotus   

Mikäli koronarokotusaikasi perumisesta ei ole ilmoitettu, saavu normaalisti varatulle ajalle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 19.3.2021 varovaisuussyistä keskeyttänyt AstraZenecan koronarokotteen käytön Suomessa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean selvityksen ajaksi. Suomessa on todettu kaksi aivolaskimotukosta, joiden ...

19.3.2021  

Asuminen ja ympäristö   

Lapin talvipyöräilyn edistäminen

Talvipyöräilyn edistämiseen tähtäävä hanke on käynnistynyt Lapissa. Edistämistyö aloitetaan pilottikohteiksi alkaneista Tornion, Kemin ja Rovaniemen kaupungeista, Sodankylän kunnasta sekä niiden välisestä yhteistyöstä Lapin ELY-keskuksen ja Traficomin kanssa.

19.3.2021  

Asiointi   

Kemin kaupunki ottaa käyttöön nimettömät ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä

Kemi ottaa käyttöön EU:n Whistleblow –direktiivin mukaisen väärinkäytösten ilmoituskanavan yhtenä ensimmäisistä kaupungeista Suomessa. Kanava tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä viranomaisille.   Kaupungin toimintaa ja ...

19.3.2021  

Asuminen ja ympäristö   

Kemiläisten asumistoiveiden kartoitus Peurasaaren alueella –kyselyn koonti ja vastauksia kuntalaisia askarruttaviin kysymyksiin

Kemin kaupungin kaavoitusyksikkö järjesti kyselyn otakantaa.fi-sivustolla 2.-22.2.2021. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kemiläisten mielipiteitä Peurasaaren alueen kaavamuutoksesta. Kyselyssä haettiin asukkaiden mielipiteitä erityisesti kaavamuutoksen myötä syntyvien uusien asuinkortteleiden laadusta ja rakentamisen volyymista. Kyselystä ilmoitettiin kaupungin nettisivuilla ja Facebook-kanavalla. Lisäksi kaavamuutosalueelle ja sen lähiympäristöön jaettiin tiedotteet kyselyyn ja alueen suunnittelutilanteeseen liittyen. Kyselyn yhteydessä alueesta oli esillä kaksi luonnosvaihtoehtoa. Varsinainen kaava-aineisto asetetaan nähtäville myöhemmin.

17.3.2021  

Koronarokotus   

Alueellisen pandemiatyöryhmän tiedote 17.3.2021: Kiihtymisvaihe jatkuu – rajoitukset ennallaan

Viikolla 10 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin yhdeksän uutta koronavirustartuntaa. Näistä kaksi ketjua liittyy vierailuihin Uudellemaalle ja yksi ketju Lapin tunturikeskukseen suuntautuvaan matkailuun. Kuluvalla viikolla uusia ...

15.3.2021  

Sosiaali- ja terveyspalvelut   

Neuvolassa hoidetaan vain kiireelliset asiat altistumistapausten vuoksi.

Kemin neuvolassa on viime viikolla tapahtunut usean henkilön altistuminen koronavirukselle. Altistuneisiin on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu karanteeniin. Altistuneissa on sekä henkilökuntaa että asiakkaita. ...

15.3.2021  

Sosiaali- ja terveyspalvelut   

Information about Corona-virus situation in several languages (4th of March 2021)

Due to the ongoing corona virus pandemic the following protective measures have been introduced in the City of Kemi. You can read information in Persian, ...

12.3.2021  

Tiedotteet   

Hei yrittäjä, yhdistystoimija, taiteilija, hanke- ja kulttuuritoimija!

Kulttuurin Kumppanuuksia -hanke järjestää yhteistyöiltamat, joka koostuu tutustumiskerrasta ja kolmesta työpajasta. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat verkostoitua ja kehittää Kemin kulttuuritoimintaa.Luomme yhdessä laajempaa monialaista, ...

11.3.2021  

Ikäihmiset   

Ikävihreä Pruntsi osallisti kemiläisiä kehittämiseen

Kemiläisiä haastettiin mukaan ikä- ja muistiystävällisen asuinalueen sekä hyvinvointia edistävän toimintamallin kehittämiseen. Vastauksia kyselyyn saatiin 72. Kehittämiseen osallistui lisäksi Kemikammarin kävijöitä, Pruntsin korttelin asukkaita omaisineen, ...

11.3.2021  

Koronarokotus   

Koronarokotusten järjestyksen muutos

AstraZeneca Covid-19 koronavirusrokote on todettu tehokkaaksi myös yli 70-vuotiailla ja Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä on todennut, että AstraZenecan koronarokotteella voidaan rokottaa myös yli 70-vuotiaita. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ...