Kemi-lisä on harkinnanvarainen tuki järjestöille, säätiöille ja yrityksille, jotka työllistävät kemiläisen työttömän.

Kemi-lisän ehdoista ja säännöksistä kerrotaan tarkemmin työllisyyspalvelujen sivuilla.