Kemi-lisä on harkinnanvarainen työllistämisen tuki järjestöille, säätiöille ja yrityksille, jotka työllistävät kemiläisen työttömän työnhakijan, joka on joko

  • vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saanut,
  • osatyökykyinen tai
  • alle 30-vuotias.

Kemi-lisä

  • on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen
  • on maksimissaan 500 euroa/kuukausi
  • ehtona on Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä palkkatuki
  • maksetaan enintään 12 kuukaudelta

Työaika oltava vähintään 18 tuntia/viikko.

Työllistettävälle henkilölle tulee maksaa kyseisen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, kuitenkin vähintään 1200 euroa kuukaudessa.