Hyvinvointitoimiala toimii hyvinvointilautakunnan ja Meri-Lapin musiikkitoimen yhteislautakunnan alaisuudessa huolehtien päätösten valmistelusta- ja täytäntöönpanosta sekä niiden hallintopalveluista. Hyvinvointitoimialaa johtaa hyvinvointijohtaja.

Hyvinvointijohtaja Kaisa Rauvala. Kuva: Nina Susi.

Hyvinvointitoimialaan kuuluvat