Perusturvatoimiala toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa. Toimiala vastaa perusturvalautakunnan sekä sen jaoston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja niiden hallintopalveluista. Lisäksi se huolehtii oman toimialansa henkilöstöpalveluista, talouden ja hallinnon palveluista, toimintojen kokonaisohjauksesta sekä yhteisyrityksen ja erikoishoidon ostopalveluista. Perusturvatoimialaa johtaa perusturvajohtaja.

Perusturvajohtaja Liisa Niiranen. Kuva: Nina Susi.

Perusturvatoimiala vastaa