Perusturvatoimiala on siirtynyt 1.1.2023 alkaen Lapin hyvinvointialueelle.

Perusturvajohtaja Liisa Niiranen. Kuva: Nina Susi.

Perusturvatoimiala vastasi

  • aikuissosiaalityöstä
  • perhepalveluista
  • vammais- ja kehitysvammapalveluista
  • kotona asumista tukevista palveluista
  • omaishoidontuesta
  • tehostetusta palveluasumisesta
  • vanhainkotihoidosta
  • perusterveydenhuollon päiväsairaala- ja sairaalahoidosta
  • terveysneuvontapalveluista