Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa.

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, jollei pääsiäisestä muuta johdu. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien aikataulut

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika alkaa: sunnuntai 2.10.2022
 • vaalipiirien kansanedustajapaikkamäärien vahvistuminen: maanantai 31.10.2022 
 • ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasiakirjojen tilauspalvelu avautuu: maanantai 2.1.2023
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (minkä kunnan kohdalle kukin on merkitty äänioikeutetuksi): perjantai 10.2.2023
 • ehdokashakemukset jätettävä vaalipiirilautakunnille: viimeistään tiistaina 21.2.2023 ennen kello 16
 • ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistai 21.3.2023
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 kello 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22.-28.3.2023
 • ennakkoäänestys ulkomailla:  keskiviikosta lauantaihin 22.-25.3.2023
 • vaalipäivän äänestys:  sunnuntai  2.4.2023 kello 9-20
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.

Äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä

Vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Mikäli äänestäjä on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, ilmoituskortti ei enää tule postitse kotiin vaan se toimitetaan Suomi.fi-palvelun kautta.

Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Äänestäjän tulee huomioida, että varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikka määräytyy sen kotikunnan mukaan, jossa hän on ollut kirjoilla äänioikeusrekisteriä muodostettaessa. Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä on 10.2.2023.

Äänestäminen ennakkoon

Jokainen äänioikeutettu voi käydä äänestämässä ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestys toteutetaan kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023.

Kaikki yleiset ennakkoäänestyspaikat on listattuna oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt. Vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan määrättyyn laitokseen toimittamaan äänestyksen ennalta sovittuna ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Henkilöllisyyden todistaminen

Vaalipäivänä ja ennakkoon äänestäessä mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistus voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitaan kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.