Vammaisneuvosto on Kemin kaupungin ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se edistää toiminnallaan vammaisten tasa-arvoista osallistumista.

Kesäinen auringonpaiste Kiikelin rantareitillä.
Kiikelin esteetön ulkoilualue. KUVA: PENTTI KORPELA

Neuvosto edistää kemiläisten vammaisjärjestöjen ja kaupungin yhteistyötä. Tärkeää on esimerkiksi vammaisten tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin. Kuinka onnistuvat asuminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus, koulutus, työllistyminen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnot?

Neuvosto seuraa vammaisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa. Erityisesti kiinnostavat palvelut, tukitoimet ja etuudet.

Tärkeää on myös ympäristönsuunnittelu. Tavoitteena on saada julkiset tilat soveltumaan vammaisten tarpeisiin. Näin edistetään samalla vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Se hoitaa myös muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen sille antamat tehtävät.

Vammaisneuvostoon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Kaupunginhallitus nimeää vammaisjärjestöjen esityksestä seitsemän jäsentä sekä yhdet jäsenet sosiaali- ja terveystoimesta, teknisestä toimesta ja kulttuuritoimesta. Kaupunginhallituksella on edustaja vammaisneuvostossa.

Lue vammaisneuvoston toimintasääntö tästä

Vammaisneuvoston jäsenet

Jaakko Alamommo, puheenjohtaja, Kemin Seudun Kuulo ry

Arja Ketola, varapuheenjohtaja, Kemin sotaveteraanit ry ja Sydänyhdistys ry

Hely Kolmonen, Länsi-Pohjan muistiyhdistys ry

Kalevi Lampinen, Keminseudun reuma ry

Aino Nuutinen-Rimpeläinen, Veitsiluodon Eläkkeensaajat ry

Rauno Pulkkinen, Yhdessä ry

Jari Riimala, Kemin seudun näkövammaiset ry

Riitta-Liisa Rousu, Eläkeliiton Kemin yhdistys ry

Päivi Koskela, Kaupunginhallituksen edustaja