Vammaisneuvosto on Kemin kaupungin ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se edistää toiminnallaan vammaisten tasa-arvoista osallistumista.

Kesäinen auringonpaiste Kiikelin rantareitillä.
Kiikelin esteetön ulkoilualue. KUVA: PENTTI KORPELA

Neuvosto edistää kemiläisten vammaisjärjestöjen ja kaupungin yhteistyötä. Tärkeää on esimerkiksi vammaisten tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin. Kuinka onnistuvat asuminen, koulutus, työllistyminen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnot?

Neuvosto seuraa vammaisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa. Erityisesti kiinnostavat palvelut, tukitoimet ja etuudet.

Tärkeää on myös ympäristönsuunnittelu. Tavoitteena on saada julkiset tilat soveltumaan vammaisten tarpeisiin. Näin edistetään samalla vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Vammaisneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Se hoitaa myös muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen sille antamat tehtävät.

Vammaisneuvostoon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Kaupunginhallitus nimeää vammaisjärjestöjen esityksestä seitsemän jäsentä sekä yhden jäsenen ympäristötoimialalta ja kulttuuritoimesta. Kaupunginhallituksella on edustaja vammaisneuvostossa.

Lue vammaisneuvoston toimintasääntö tästä

Vammaisneuvoston jäsenet 2023-2025

Jaakko Alamommo, puheenjohtaja, Kemin Seudun Kuulo ry
Arja Ketola, varapuheenjohtaja, Kemin sotaveteraanit ry ja Sydänyhdistys ry
Hely Kolmonen, Länsi-Pohjan muistiyhdistys ry
Kalevi Lampinen, Keminseudun reuma ry
Rauno Pulkkinen, Yhdessä ry
Jari Riimala, Kemin seudun näkövammaiset ry
Riitta-Liisa Rousu, Eläkeliiton Kemin yhdistys ry
Päivi Koskela, kaupunginhallituksen edustaja
Tanja Kavasvuo, kulttuuritoimen edustaja
Risto Verronen, sihteeri, ympäristötoimialan edustaja