Rivissä kolme logoa, hankkeen rahoittajat.
Hankkeen tavoitteena on aloittaa ympärivuotinen kaupunkiviljely, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä sekä luoda paikallinen malli hävikkiruoan hyödyntämiseen.

Hanke tukee Kemin kaupunkistrategian Vihreä Kemi -tavoitteita ja toteuttaa samalla osaltaan Kemin kaupungin ja koulutuskuntayhtymä Lappian kumppanuussopimusta.

Välillisenä tavoitteena on lisätä sosiaalista hyvinvointia ja kasvattaa kuntalaisten osallisuutta, edistää vähähiilisyyden periaatteiden sekä YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Nainen pakkaa ruokakasseja polkupyörän kuljetuskärryyn.
Kasvisravinto-ohjaaja Tarja Sipilä kerää hävikkiruokaa marketeista ja kuljettaa ne keittiöönsä polkupyörällä. KUVA: PENTTI KORPELA

Syötävä puisto ja hävikkiruoalle kauppahalli

Hankkeessa tutkitaan teknisiä ratkaisuja, joita kaupunkiviljelyssä tarvitaan. Millä edellytyksillä kaupunki voi perustaa siirtolapuutarhan, syötävän puiston, kattoviljelmiä tai yhteiskäyttökasvihuoneen? Entä voiko teollisuuden hukkalämpöä hyödyntää kasvihuoneviljelyssä?

Tarkoituksena on myös kurssittaa ja neuvoa kaupunkilaisia viljelyasioissa.

Hävikkiruoan paikallisen hyödyntämisen mallia hanke pohtii yhdessä kaupan alan yksiköiden, ravintoloiden ja lähiruokatuottajien kanssa. Tähtäimessä on tietenkin ruokahävikin väheneminen, kestävän kehityksen edistäminen ja vähähiilisyyden periaatteiden tukeminen.

Suunnitelmien mukaan hävikkiruokakauppahallissa kokeillaan myös sosiaalisen keittiön ja yhteisen pöydän toimintamalleja. Hallissa toimisi lähiruokakauppa, jonne paikalliset toimijat saisivat tuotteitaan myyntiin kuluttajille. 

Oranssinkeltainen vaahtera vanhassa puutalopihapiirissä.
Vaahtera syysasussaan Jänkälän pihapiirissä. Hankkeen päämaja on Jänkälässä. Piha-aluekin on hyödynnetty laatikkoviljelyksiin ja koulutuksiin. KUVA: AKI SÄRKELÄ

Kaupunkiviljelyosaamista oppilaitosyhteistyönä

Hankkeen tuloksena Kemin hiilidioksidipäästöt vähenevät, paikallistalous vahvistuu ja ruokahuollon omavaraisuusaste kasvaa. Kemiläisten osaaminen, osallisuus ja ympäristötietoisuus kohenevat.

Kaupunkiviljelyä hanke kehittää yhteistyössä koulutuskuntayhtymä Lappian kanssa. Näin myös Lappia vahvistaa osaamistaan vesiviljelyssä, kaupunkiviljelyssä ja uusien mallien viemisessä käytäntöön.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat  449 880 euroa, josta Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 359 904 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on enintään 80 prosenttia. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020–30.6.2022.

Lappian investointihankkeen (hydroponinen laitteisto) kokonaisrahoitus on 50 000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston tuen osuus on 35 000 euroa.

Kemin hyödyllisin kotipuutarha 2022 -kilpailu

Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä -hanke sekä aiemmin järjestetyt pihakisat ovat olleet inspiraationa leikkimieliseen kisaan, jossa tänä vuonna etsitään Kemin hyödyllisintä kotipuutarhaa. Tavoitteena innostaa kemiläiset kaupunkiviljelyyn.

Tässä leikkimielisessä kilpailussa on yksi sarja ja kilpailuun voivat osallistua kaikki Kemissä sijaitsevat kotipuutarhat: yksityiset sekä taloyhtiöt, joiden kotipuutarhan hoitamisesta vastaavat asukkaat itse. Kilpailualueena on Kemin kaupungin alue. Kilpailuun voi ilmoittautua 31.7.2022 mennessä. Puutarhat katselmoidaan viikon 33 alussa ja voittaja julkistetaan 19.8.2022 Elonkorjuumarkkinoiden yhteydessä.

Kilpailun järjestää Kemin kaupunki, kaupunkiviljelyhanke – yhteistyökumppaneina ovat Prisma Kemi sekä Lounais Lappi -lehti.

Kilpailualue: Kilpailualue on Kemin kaupungin alue.

Kilpailun järjestäjät: Kemin kaupunki, Kaupunkiviljelyhanke yhteistyössä Prisma Kemi sekä Lounais Lappi -lehti

Tavoitteet: Kilpailun tavoitteena on kemiläisten innostaminen kaupunkiviljelyyn. Kaupunkiviljely tarkoittaa ruoan tuottamista ja kasvien kasvattamista kaupunkiympäristössä. Kaupunkiviljely tuo luonnon takaisin kaupunkeihin, lisää pölyttäjien määrää rakennetussa ympäristössä ja vahvistaa kaupunkilaisten luontosuhdetta, yhteisöllisyyttä, omavaraisuutta sekä hyvinvointia. Kaupunkiviljely on ekologista ja vähähiilisyyttä edistävää, sillä se vähentää ravinnon pakkaus- ja kuljetustarpeita. Palkitut puutarhat toimivat malliesimerkkeinä pihan ja puutarhan mielekkäästä toteutuksesta. Hyvin hoidetut viheralueet ja viihtyisät asuinalueet parantavat koko seudun viihtyisyyttä ja kohottavat eri asuinalueiden arvostusta ja arvoa.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen: Leikkimielisessä kilpailussa on yksi sarja ja kilpailuun voivat osallistua kaikki Kemissä sijaitsevat kotipuutarhat: yksityiset sekä taloyhtiöt, joiden kotipuutarhan hoitamisesta vastaavat asukkaat itse.

Kilpailu perustuu ilmoittautumiseen. Ilmoittaja voi olla kotipuutarhan omistaja tai joku muu, esimerkiksi naapuri, kaupunginosayhdistys, yksityishenkilö, yritys tms. Ilmoittajan on syytä varmistaa, haluaako ilmoitettava osallistua. Osallistumisesta voi kieltäytyä. Kilpailuun osallistuvan kotipuutarhan kuva/kuvia saatetaan julkaista Kemin kaupungin www-sivuilla. Ilmoittautumiset sähköisellä lomakkeella.

Kilpailuaika: Ilmoittautumisen tulee tapahtua 31.7.2022 mennessä. Tuomaristo kiertää katsomassa pihat elokuun 2022 puolivälissä, osallistujille ilmoitetaan tarkempi aikataulu.

PALKINNOT: Palkintojen jako tapahtuu Elonkorjuumarkkinoiden yhteydessä perjantaina 19.8.2022.
1. Palkinto 400€ lahjakortti Prisma Kemi
2. Palkinto 200€ lahjakortti Prisma Kemi
3. Palkinto 100€ lahjakortti Prisma Kemi