12.4.2021

Koronarokotus ja vaalitoimitsijat

Annetaanko Kemissä vaalitoimitsijoille rokotukset? Riittävän aikaisin?
Vaalitoimitsijoiden joukossa on riskiryhmäläisiä vai pitäisikö heidän kieltäytyä “kunniasta”.
Olen lupautunut toimitsijaksi, koska eipä sinne tunkua ole.

Koska rokotetta ei tunnu saavan riskiryhmäläisenä työnantajan, eikä “alaikäisenä” edes terveyskeskuksen kautta, pitänee ilmoittaa, etten voikaan antaa panostani vaaleihin.

Johtava lääkäri Tea Taskila vastaa

Kiitokset kysymyksestänne.

Kemissä koronarokotukset etenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) rokotusjärjestyksen ja -ohjeistuksen mukaisesti. Tällä hetkellä valtakunnallinen tavoite on, että lähiviikkojen aikana rokotetaan kaikki 70 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. THL on määrännyt tätä nuorempien riskiryhmiin kuuluvien koronarokotukset keskeytettäväksi, kunnes kaikki koronarokotuksen haluavat yli 70-vuotiaat on rokotettu.

Kun kaikki koronarokotteen haluavat yli 70-vuotiaat on rokotettu, aloitetaan sairautensa tai tilansa vuoksi riskiryhmään 1 kuuluvien rokottaminen ikäjärjestyksessä, vanhimmasta päästä. Kun kaikki riskiryhmään 1 kuuluvat on rokotettu, aloitetaan riskiryhmään 2 kuuluvien rokottaminen, samalla tavalla ikäjärjestyksessä vanhimmasta päästä. THL:n nettisivuilta löytyy tarkemmat määritelmät riskiryhmille 1 ja 2
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat/riskiryhmien-koronarokotusten-priorisointijarjestys)

Toistaiseksi ei ole valtakunnallisesti nähty tarpeellisena vaalitoimitsijoiden koronarokottamista ennen riskiryhmään kuuluvien rokottamista.

Mikäli kuulutte riskiryhmään 1 tai 2, kannattaa kuitenkin käyttää varovaisuusperiaatteen mukaista harkintaa siinä, osallistuuko vaalien järjestämiseen vaalitoimitsijana vai ei, siinäkin tilanteessa että olisitte ehtinyt saada 2 koronarokotusta ennen vaaleja, sillä mitkään rokotukset eivät anna 100% suojaa tartunnalta.

ystävällisin terveisin, Tea Taskila, Kemin kaupungin tartuntatautilääkäri, avoterveydenhuollon ylilääkäri

Takaisin listaukseen