20.9.2023

Omavaraiset kaupungin yhtiöt

Viimeksi on tullut esille rannoille lahoamaan jätetyt vanhat veneet. Kaupungilla on jo omavaraisia osakeyhtiöitä joitten tulot pyritään pitämään menojen tasalla. Missä viipyy omavarainen veneyhtiö? Kemin Matkailu Oy on osoittanut että virkistyksestä löytyy kyllä rahaa. Eikä se ole edes pakkokeinoilla saatua.

Kemin kaupunki vastaa:

Kaupunginhallitus on 29.8.2023 §251 antanut vastauksen samasta asiasta tehtyyn kuntalaisaloitteeseen.

Aloiteessa edelleen esitetään, että kaupunki perustaisi erillisen osakeyhtiön, joka vastaisi venelaitureista ja -rannoista. Kaupungin ympäristötoimiala vastaa venesatamien ja veneväylien ylläpidosta. Kokonaisuudessaan venesatamiin liittyvä toiminta on liian pienimuotoista ja sitä varten perustettava erillinen osakeyhtiö ei ole perusteltua.

Kaupunki perii tälläkin hetkellä venelaituripaikoista vuokraa ja jatkossa on tarkoitus periä myös vuokraa veneiden talvisäilytyksestä. Edellä mainituilla tuloilla on tarkoitus kattaa toimintaan liittyvät ylläpitokulut.

Takaisin listaukseen