Palveluneuvonta opastaa oikeiden palvelujen äärelle, jolloin säännöllisen hoidon ja hoivan tarve vähenee tai siirtyy.

Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi vastaa puhelimitse
arkisin kello 9-12. Tapaamiset sovitaan ajanvarauksella.

Mikäli ikäihmisen, läheisen tai naapurin selviytymisestä herää huoli, silloin voi täyttää alla olevan sähköisen huoli-ilmoituksen. Huoli-ilmoitukset käsitelemme seuraavana arkipäivänä. Tavallisessa sähköpostissa emme käsittele asiakasasioita.

Toimintaohje yli 70-vuotiaille koronatilanteessa

Palveluntarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Mikäli ikäihminen ei selviä kotona tukipalveluiden avulla, hänen luokseen järjestetään palveluntarpeen arviointikäynti. Yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa mietitään niitä palveluja, joiden avulla kotona voisi asua mahdollisimman pitkään.

Palveluneuvoja tekee päätöksen kaupungin palvelujen piiriin pääsemisestä tai myöntää palvelusetelin. Tarvittaessa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon eri palvelut ja niiden tuottajat kootaan. Asiakas saa aina päätöksen hakemukseensa.

Palveluohjaajat avustavat taloudellisten tukien hakemisessa. Palveluohjauksessa järjestetään myös väliaikaisen palveluasumisen paikat esimerkiksi omaishoitajien vapaiden ajaksi.

Oikeus palveluntarpeen arviointiin on kaikilla yli 75-vuotiailla ja Kelan erityishoitotukea saavilla. Arviointi voidaan tehdä myös puhelimitse. Mikäli tarve niin vaatii, niin arviointikäynti tehdään kotiin viimeistään 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta.