Palveluneuvonta opastaa oikeiden palvelujen äärelle, jolloin säännöllisen hoidon ja hoivan tarve vähenee tai siirtyy.

Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi vastaa puhelimitse arkisin kello 9–12.
Tapaamiset on sovittava ajanvarauksella.
Mikäli sinulla on huoli läheisestä, voitte tehdä sähköisen huoli-ilmoituksen.
Tavallisessa sähköpostissa emme käsittele asiakasasioita.

Palveluntarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Mikäli ikäihminen ei selviä kotona tukipalveluiden avulla, hänen luokseen järjestetään palveluntarpeen arviointikäynti. Yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa mietitään niitä palveluja, joiden avulla kotona voisi asua mahdollisimman pitkään.

Palveluneuvoja tekee päätöksen kaupungin palvelujen piiriin pääsemisestä tai myöntää palvelusetelin. Tarvittaessa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon eri palvelut ja niiden tuottajat kootaan. Asiakas saa aina päätöksen hakemukseensa.

Palveluohjaajat avustavat taloudellisten tukien hakemisessa. Palveluohjauksessa järjestetään myös väliaikaisen palveluasumisen paikat esimerkiksi omaishoitajien vapaiden ajaksi.

Oikeus palveluntarpeen arviointiin on kaikilla yli 75 vuotta täyttäneillä ja Kelan erityishoitotukea saavilla. Ensimmäinen arviointikäynti tehdään viimeistään 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta.

Kemikammari

Kemikammarista saa matalan kynnyksen neuvontaa ilman ajanvarausta.
Kemikammari on kohtaamispaikka. Siellä on tarjolla erilaisia toimintoja ja tapahtumia. Näitä ovat esimerkiksi jumpat, harrasteryhmät, pelit, tietoiskut sekä retket.

Osallistua voi ilman sitoutumista ja ilmoittautumista. Tapahtumat ovat pääasiassa maksuttomia.