Palveluneuvonta opastaa oikeiden palvelujen äärelle, jolloin säännöllisen hoidon ja hoivan tarve vähenee tai siirtyy.

Palveluneuvonta ja palveluntarpeen arviointi vastaa puhelimitse
arkisin kello 9-12. Tapaamiset sovitaan ajanvarauksella.
Mikäli ikäihmisen, läheisen tai naapurin selviytymisestä herää huoli, silloin voi täyttää alla olevan sähköisen huoli-ilmoituksen. Huoli-ilmoitukset käsitelemme seuraavana arkipäivänä.
Tavallisessa sähköpostissa emme käsittele asiakasasioita.

Toimintaohje yli 70-vuotiaille koronatilanteessa

Palveluntarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa

Mikäli ikäihminen ei selviä kotona tukipalveluiden avulla, hänen luokseen järjestetään palveluntarpeen arviointikäynti. Yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa mietitään niitä palveluja, joiden avulla kotona voisi asua mahdollisimman pitkään.

Palveluneuvoja tekee päätöksen kaupungin palvelujen piiriin pääsemisestä tai myöntää palvelusetelin. Tarvittaessa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon eri palvelut ja niiden tuottajat kootaan. Asiakas saa aina päätöksen hakemukseensa.

Palveluohjaajat avustavat taloudellisten tukien hakemisessa. Palveluohjauksessa järjestetään myös väliaikaisen palveluasumisen paikat esimerkiksi omaishoitajien vapaiden ajaksi.

Oikeus palveluntarpeen arviointiin on kaikilla yli 75-vuotiailla ja Kelan erityishoitotukea saavilla. Arviointi voidaan tehdä myös puhelimitse. Mikäli tarve niin vaatii, niin arviointikäynti tehdään kotiin viimeistään 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta.

Kemikammari

Kemikammari on suljettu Ikäihmisten palveluiden osaltapoikkeustilan ajan vielä kesäkuun (pandemiarajoitteet) ja heinäkuussa normaalisti kammari on kiinni. Pandemia-tilanne vaikuttaa sitten siihen, miten kammari avataan. Tiedotamme siitä sitten kun kammaria ollaan taas avaamassa.

Kemikammarista saa matalan kynnyksen neuvontaa ilman ajanvarausta.
Kemikammari on kohtaamispaikka. Siellä on tarjolla erilaisia toimintoja ja tapahtumia. Näitä ovat esimerkiksi jumpat, harrasteryhmät, pelit, tietoiskut sekä retket. Osallistua voi ilman sitoutumista ja ilmoittautumista. Tapahtumat ovat pääasiassa maksuttomia.

Kemikammari avaa ovensa Merivan toimesta kesäkuun ajaksi työikäisille

Meriva avaa Kemikammarin 1.6 – 30.6.2020 väliseksi ajaksi normaalia lyhemmin aukioloajoin, kello 9 – 11. Lisäksi päivittäin ulkoillaan yhdessä Kammarin henkilöstön kanssa sään salliessa klo 12 – 13. Toiminta on tarkoitettu työikäisille.

Ikäihmisten osalta Kammari on toistaiseksi suljettuna. Palveluneuvontaa saa Ikäihmisten palveluntarpeen arvioinnista arkisin kello 9-12.

Heinäkuun Kammari on suljettuna kuten normaalistikin.

Jotta kaikki sujuisi hyvin ja turvallisesti, Kammarilla noudatetaan seuraavia THL:n ohjeita ja suosituksia:

Kemikammariin tullaan vain terveenä ja käsihygieniasta huolehditaan hyvin. Näin ei tartuteta muita kammarilaisia. Kemikammarilla pidetään noin 2 metrin turvavälit, joiden mukaisesti myös istuimet on aseteltu. Siksi kävijöiden määrää joudutaan rajaamaan enintään 20 henkilöön, ja ovi voi olla välillä kiinni.