Kutsumme järjestötoimijat yhteistyöhön

Irtisanomisesta selviytymiseen -hanke käynnistyi vuoden vaihteessa. Hankkeen tavoitteena on tarjota Veitsiluodon tehtaalta sekä alihankkijoilta irtisanotuille tukea monella tapaa. Haluaisimme tavata alueen järjestötoimijoita, kuulla järjestöjen toiminnasta sekä kertoa hankkeestamme ja pohtia tulevia yhteistyömahdollisuuksia. Toiminta-alueenamme on Kemi, Keminmaa ja Simo.

Tervetuloa keskustelemaan yhteistyön mahdollisuuksista Majakkaan! Tarjoamme kahvit!

Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

Tapahtumasta lisää :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFhNTlhYjktYjZjZS00NzEyLTljNzgtYWZjNjgzODljZjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a29c122-c032-4c79-b5ba-58f59bebab62%22%2c%22Oid%22%3a%22974b0785-3959-45f4-ae09-1c8271d8c7c1%22%7d

Tapahtuman tiedot


Tapahtuman alkamispäivä

22.03.2022,  kello 18:00

Tapahtuman loppumispäivä

22.03.2022,  kello 20:00

Paikka

Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka
Pohjoisrantakatu 14, 2. kerros
94100 KEMI