Seurafoorumi

Kemin kaupunki järjestää Seurafoorumin tiistaina 1.3.2022 kello 17 – 18.30 Teams yhteydellä. Koronatilanne ei vielä anna mahdollisuutta kokoontua terveysturvallisesti, joten foorumi vain verkossa.
Osallistumislinkki

 1. Ajankohtaiskatsaus  
  Hyvinvointitoimialan kuulumiset
  Harrastamisen Suomen mallin haku ja yhteistyö järjestöjen kanssa 
   
 2. Järjestöjen avustushaku 2022 
  Hakuaika 1.-21.3.2022 
  Hakulomakkeet ja ohjeet
  Päätöksenteon aikataulu jaettavista avustuksista
   
 3. Ulkoliikuntapaikkojen vuorohaku kesälle 2022 
  Hakuaika 2.-20.3.2022 
  Haku tapahtuu ensijaisesti Timmin kautta 
  Haettavat kohteet Timmissä  
  Kohteiden käyttöajat ja käyttötunti rajoitukset sekä kohderyhmittely
  Päätökset 31.3.2022 mennessä / neuvottelu esitettävästä jaosta 29.3.2022 
   
 4. Sisäliikuntapaikkojen vuorohaku kaudelle 2022-23 
  Hakuaika 11.4.-1.5.2022 
  Haku tapahtuu ensisijaisesti Timmin kautta 
  Haettavat kohteet Timmissä

Voit jakaa tätä tavoittamaan kaikkia tarvittavia henkilöitä järjestöissä.
Järjestöt voivat ilmoittaa tietojaan järjestörekisteriin Kemin nettisivuillehttps://www.kemi.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/jarjestot/

Tapahtumasta lisää :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIxMmU0YWQtODYyZC00ZGVmLWE5NjYtNjRmNTQ1MjA0MjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a29c122-c032-4c79-b5ba-58f59bebab62%22%2c%22Oid%22%3a%2220640a29-e041-4b0a-b4aa-d8e832c8701b%22%7d

Seuraava tapahtuma

LumiVisio 2022

Tapahtuman tiedot


Tapahtuman alkamispäivä

01.03.2022,  kello 17:00

Tapahtuman loppumispäivä

01.03.2022,  kello 18:30

Paikka

Teams
Valtakatu 26
94100 Kemi