23.10.2020

Äitienpäivän kunniamerkkien esitysaika päättyy 6. marraskuuta – ehdotukset aluehallintovirastoon

Kemin kaupunginhallitus haluaa muistuttaa tärkeästä määräpäivästä: Vuoden 2021 äitienpäivän kunniamerkkien saajia voi esittää Lapin aluehallintovirastolle 6. marraskuuta mennessä.

Esityksen tekijä voi olla viranomainen, seurakunta, yhdistys tai yhteisö. Aloitteita esittäjille voivat tehdä esimerkiksi omaiset, tuttavat tai naapurit.

Omat lapset voivat esittää kunniamerkin saajaksi äitiään, mutta tällöin esitykseen on liitettävä vähintään kaksi puoltavaa järjestöjen tai yhteisöjen lausuntoa. Lausunnon antajien on tunnettava perhe hyvin sekä oltava luotettavia ja toisistaan riippumattomia.

Äitienpäivän kunniamerkkiesitykset tehdään Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomakkeella ja sosiaali- ja terveysministeriön liitteellä. Lomakkeet toimintaohjeineen löytyvät STM:n sivuilta. Niitä voi tilata myös aluehallintovirastoista.

https://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit
https://www.avi.fi/web/avi/aitienpaivakunniamerkit

Äitienpäivän kunniamerkki, Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein, myönnetään lasten ja nuorten esimerkillisessä kasvatustyössä sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistämisessä ansioituneelle. Perusteluna voi olla myös laajempi yhteisvastuullinen kasvatustehtävä esimerkiksi lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä.

Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta. Kunniamerkin saajat edustavat monipuolisesti tämän päivän äitejä. Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkiä ei ole tarkoitus myöntää.

Aluehallintovirastot ottavat kunniamerkkiesityksessään huomioon alueellisen tasapuolisuuden. Sosiaali- ja terveysministeriö STM tekee virastojen esitysten perusteella kunniamerkkiesityksen ritarikunnille.

Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Takaisin listaukseen