25.3.2021

Alueellisen pandemiatyöryhmän tiedote 25.3.2021: Voimassa olevat suojaamis- ja rajoitustoimet

Koronavirustiedote 25.3.2021 klo 9:45

Kahden viikon ilmaantuvuusluku sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä
55,3 sataatuhatta asukasta kohden. Epidemia on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella yhä kiihtymisvaiheessa. Koska epidemiatilanne voi muuttua nopeasti huonompaan suuntaan, päätti alueellinen pandemiatyöryhmä jatkaa nykyisten rajoitusten voimassaoloa.

Voimassa olevat kuntalaisten suojaamis- ja rajoitustoimet:

 1. Vahvasti suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa riittäviä turvavälejä ei voida taata.
 2. Vahvasti suositellaan, etteivät yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä uskonnolliset yhteisöt järjestä toistaiseksi yli 6 hengen kokoontumisia ja alle 6 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa yleistä maski- ja turvavälisuositusta.
 3. Vetoamme kuntalaisiin, että he pidättäytyisivät toistaiseksi järjestämästä kaikenlaisia juhlia ja tapahtumia.
 4. Suositellaan kaikenlaisesta ei-pakollisesta työ- ja vapaa-ajan matkustamisesta luopumista. Kaikenlaista matkustamista tulee erityisesti välttää niille alueille, joissa tautitilanne on heikko, myös Suomen sisäistä matkustamista. Ruotsiin ja Haaparannalle ei tule matkustaa.
 5. Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän läheisiä fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan omaa harkintaa noudattaen.
 6. Suositellaan, että kaikenlainen kilpailu- ja esiintymistoiminta ja siihen liittyvät matkat perutaan yli 12-vuotiaiden nuorten kuin aikuistenkin osalta. Alle 12-vuotiaiden kilpailutoiminnan tulisi tapahtua sairaanhoitopiirin alueella toimivien joukkueiden kesken.
 7. Joukkoliikennepalveluissa suositellaan kaikkien yli 18-vuotiaiden matkustajien käyttävän kasvomaskeja.
 8. Suositellaan huoltajille kasvomaskin käyttöä varhaiskasvatuksen sisätiloissa lasten tuonti- ja hakutilanteissa.
 9. Ravitsemusliikkeiden tulee noudattaa aukioloaikojen suhteen noudatetaan valtioneuvoston asetusta, joka on voimassa 30.6.2021 asti: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210166

Rajoitukset palvelutuotannossa ja aukioloajoissa

 1. Palveluasumisen asukkaiden tapaaminen on mahdollista turvavälejä noudattaen ja suojaimia käyttäen. Tapaamisia porrastetaan ja niistä on sovittava etukäteen henkilöstön kanssa. Vierailijoita voi olla enintään kaksi. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.
 2. Sisätiloissa tapahtuva kaupungin järjestämä ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kaikilta yli 20-vuotiaiden ryhmiltä ja suositellaan, että muutkin toimijat kaupungin alueella toimivat samoin.
 3. Kaupungin järjestämät tapahtumat perutaan ja julkiset yli 6 hengen kokoontumiset kaupungin sisätiloissa kielletään (Lapin Avi päätös LAAVI/457/2021).
 4. Konsertit, musiikki- ja teatteriesitykset perutaan ko. aikaväliltä. Kirjasto toimii rajoitetusti erityisin suojaamistoimin vain aineiston lainausta varten.
 5. Seuraavat toiminnot toteutetaan toistaiseksi rajoitetusti tai niiden toiminta suljetaan:
  -Kaupungintalo on suljettu asiakkailta, tarvittavat tapaamiset tulee sopia etukäteen asianomaisen viranomaisen kanssa
  -päiväsairaala ja päivätoiminta on kiinni, asiakkaita tuetaan tarvittaessa kotiin
  -saunapalvelua rajoitetaan
  -ryhmälomitusta ja intervallihoitoa Apilassa rajoitetaan
  -tukiperhetoimintaa supistetaan
  -Leipätehtaan toimintakeskus toimii rajoitetusti
 6. Kaupungin sisäliikuntapaikkojen harrastusvuorot asetetaan määräajaksi tauolle yli 20-vuotiailta. Konserniyhtiöiden tulee toimia samoin. Alle 20-vuotiaiden tulee huomioida harrastuksissa seuraavat asiat:
  – Harjoituksissa tulee noudattaa lajilittojen antamia suojautumisohjeita.
  – Saattajien ja huoltajien oleskelu puku- ja harjoitustiloissa ei ole sallittua. Milloin tätä ei voida välttää, tulee saattajien ja huoltajien käyttää kasvomaskia koko tilassa oleskelun ajan.
  – Seurat vastaavat omilla harjoitteluvuoroillaan terveysturvallisuuden viranomaisohjeiden ja suositusten toteutumisesta.
  – Rajoitus ei koske SM-tason kilpaurheilua. Harjoittelu tulee tässä SM-tason kategoriassa järjestää enintään kymmenen (10) henkilön ryhmissä ja niin, että ryhmien kokoonpano säilyy samana. Urheilijoita suositellaan myös välttämään kontakteja joukkueensa ulkopuolisiin henkilöihin. Toiminta tulee järjestää koronaturvallisesti OKM:n ja AVI:n määräyksiä noudattaen.
 7. Perusopetus ja lukio-opetus toteutetaan toistaiseksi normaalisti lähiopetuksena. Opetuksessa noudatetaan suojaamistoimia. Yläkoulussa ja lukiossa tulee oppilaiden ja henkilökunnan käyttää kasvomaskia (ei pakko).
  Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) turvallisuussuosituksia. Etäopetukseen tai vuorolukuun siirtyminen on suunniteltu varotoimenpiteenä ja siihen voidaan siirtyä tarvittaessa hyvin nopeasti.
 8. Vähävaraisille kemiläisille jaetaan kasvomaskeja tiistaisin ja torstaisin sosiaalitoimiston infopisteestä klo 12-15.00.

Ohjeistus on voimassa 25.4.2021 saakka tai kunnes tautitilanne vaatii muutoksia ohjeistukseen.

Koronavirusnäytteenotto

Arkisin Kemin koronavirusnäytteenotto sijaitsee osoitteessa Sairaalakatu 1 (tori). Näytteenotto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10-15.30 ja toimii ajanvarauksella.

Koronanäytteen näytteenottoajan varaaminen niille joilla ei ole internet käytössä tai sähköinen ajanvaraus ei onnistu, todistuksen pyytäminen koronanäytteenotosta sekä sairastetusta koronavirusinfektiosta: maanantaista perjantaihin puhelinnumerosta 016 259 358 kello 8-15.

Lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä kemiläistenkin koronavirusnäytteitä otetaan Tornion terveysneuvontapisteellä, joka sijaitsee rajalla. Näytteenotto on avoinna lauantaisin kello 9–15 ja sunnuntaisin kello 9–14 ja toimii ajanvarauksella.

Ajanvarauslinkki Kemin näytteenottopisteeseen

Ajanvarauslinkki Tornion näytteenottopisteeseen

Näytteenottopisteet on tarkoitettu ainoastaan oireisille tai tartuntatautiviranomaisen näytteenottoon kehottamille asukkaille. Mikäli tarvitset koronanäytteenottoa suunnittelemasi ulkomaan matkan tai työnantajan vaatimuksesta, varaa aika yksityiselle terveysasemalle (Mehiläinen, Terveystalo) tai omaan työterveyshuoltoosi koronanäytteenottoa varten.

Takaisin listaukseen