Kauppakeskus Coronan ennakkoäänestyspiste löytyy näiden sermien takaa. Kuva: Tiina Laukkanen

10.2.2023

Eduskuntavaalien 2023 äänioikeusrekisterin laatiminen

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu ovat asuinpaikasta riippumatta kaikki Suomen kansalaiset, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta.

Digi- ja väestötietovirasto laatii äänioikeutetuista äänioikeusrekisterin viimeistään 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot, jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää. Vuoden 2023 eduskuntavaalien osalta äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä on 10.2.2023.

Jokaiselle rekisteriin otetulle lähetetään viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta, jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, oman vaalipiirin yleiset ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen, vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille. Mikäli äänestäjä on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, ilmoituskortti ei enää tule postitse kotiin vaan se toimitetaan Suomi.fi-palvelun kautta.

Jokainen äänioikeutettu voi käydä äänestämässä ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestys toteutetaan kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3.2023. Kaikki yleiset ennakkoäänestyspaikat on listattuna oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa.

Vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Äänestäjän tulee huomioida, että varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikka määräytyy sen kotikunnan mukaan, jossa hän on ollut kirjoilla äänioikeusrekisteriä muodostettaessa.

Vaalipäivänä ja ennakkoon äänestäessä äänestäjällä tulee olla mukana henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistus voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitaan kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Takaisin listaukseen