24.5.2022

Hakuilmoitus kaupunginlakimies

Kaupunginlakimies on oikeudellisten asioiden asiantuntija kaupunkikonsernissa. Kaupunginlakimies toimii ylimmän johdon tukena sekä osallistuu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon, ja avustaa kaupungin tulosalueita sekä konserniyhtiöitä hallinnollisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteissä.

Arvostamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, neuvottelutaitoja, yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta.

Työ vaatii priorisointia ja ajankäytön hallintaa. Tehtävään valittu henkilö toimii kokonaistyöajassa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työ alkaa sopimuksen, mukaan viimeistään 3.8.2022. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee tehdä Kuntarekryyn osoitteeseen www.Kuntarekry.fi
8.6.2022 kello 12:00 mennessä.

Takaisin listaukseen