Perhekeskuksen verkostotapaaminen kohtaamispaikka Huvikummussa 20.4.2023

8.5.2023

Huhtikuussa 2023 Kemin perhekeskuksen verkostotapaamisella esittelyvuorossa varhaiskasvatus

Huhtikuun Kemin perhekeskuksen verkostotapaaminen järjestettiin kohtaamispaikka Huvikummussa 20.4.2023, jossa paikalla oli jälleen useita lapsille ja perheille palveluja tuottavia ammattilaisia Kemin kaupungilta, Lapin hyvinvointialueelta, järjestöistä sekä hankkeista. Verkostotapaamisessa oman toimialansa toimintaa ja ajankohtaisia asioita esitteli varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Maunu.

Tapaamisen alkuun katsoimme yhdessä varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta tehdyt esittelyvideot, jotka on alkuvuodesta 2023 tuotettu antamaan tietoa ja toivottamaan perheet tervetulleeksi Kemin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piiriin. Videot voit katsoa myös täältä: Varhaiskasvatus ja esiopetus | Kemi

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on oppiva ja hyvinvoiva lapsi. Pedagogisessa toiminnassa nivoutuu yhteen kasvatus, opetus ja hoito. Tällä hetkellä Kemissä on viisi varhaiskasvatusyksikköä, eli tuttavallisemmin päiväkotia, joissa järjestetään esiopetusta. Kaupungissa on myös neljä päiväkotia, joissa ei ole esiopetusryhmiä. Tulevaisuudessa ajatuksena on, että esiopetus tapahtuisi koulun yhteydessä ja esiopetusryhmät keskitettäisiin sellaisiin yksiköihin, jotka toimivat koulun yhteydessä. Tällä hetkellä on myös meneillään valtakunnallinen kokeilu, jossa 5-vuotiaat ovat mukana esiopetuksen piirissä. Tätä kutsutaan kaksivuotiseksi esiopetukseksi. Kemi ei valikoitunut mukaan tähän kokeiluun, mutta esimerkiksi Keminmaassa on kokeilu-/verrokkiryhmiä mukana.

Lasten syntyvyydessä on tällä hetkellä havaittavissa isoa laskua Kemissä. Syntyvyyden lasku näkyy jo varhaiskasvatuksessa. Hyvänä esimerkkinä on, että kahdeksan vuotta sitten syntyi sata lasta enemmän koko kaupungissa. Paljon keskustelua herätti myös päiväkotipaikkojen riittävyys. Maunu kuitenkin totesi, että paikkoja varhaiskasvatuksessa on tarpeeksi koko Kemin alueella, mutta aina paikkaa ei pystytä osoittamaan siitä päiväkodista, johon perhe haluaisi lapsensa ensisijaisesti. Lapset pyritään sijoittamaan vanhempien toivomaan päiväkotiin, mutta joskus se ei heti onnistu.

Keskustelua käytiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tulevaisuuden näkymistä. Tällä hetkellä Kemin koulu- ja päiväkotiverkko on murroksessa muun muassa syntyvyyden laskun ja kiinteistöjen kunnon vuoksi.  Supistuuko yksikkömäärät tai tuleeko eri yksiköihin eri ikäkausipainotukset? Miten tulevaisuudessa pidennetty oppivelvollisuus tässä kuviossa näyttäytyy? Nämä pohdinnat jäävät nähtäväksi. Se on kuitenkin tiedossa, että ensi vuonna Kemiin on tulossa yksi esiopetusryhmä enemmän kuin tänä vuonna on ollut. Päiväkotiverkon muutos näkyy jo tänä keväänä sen verran, että Möylynlehdon päiväkoti, jossa on kaksi lapsiryhmää, sulkeutuu pysyvästi kesän tullen.

Tutustuimme myös varhaiskasvatuksen yleisen tuen puuhun. Jokaisella lapsella on ensisijainen oikeus yleiseen tukeen ja sen tulee olla automaatio jokaisella työntekijällä jokaista lasta kohtaan. Ennen kuin lapselle lähdetään järjestämään lisätukitoimia, eli tehostettua tukea, käydään läpi ja varmistetaan, että yleisen tuen osa-alueet toteutuvat toiminnassa. Kemin päiväkodeissa on käytössä myös laatulupaukset kortteina, julisteina, hyödynnettävissä lapsen varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluissa, työhaastatteluissa sekä työntekijöiden kehityskeskusteluissa.

Vilkasta keskustelua herätti myös sijaisten saatavuus tai pikemminkin sijaisten puute. Pätevien sijaisten määrä on pudonnut huomattavasti ja ajoittain sijaiskutsuun ei vastaa kukaan. Tämä on nähtävissä koko valtakunnan tasolla. Keskusteluun nousi myös lasten omatoimisuuden tukeminen ja miten sitä voitaisiin mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla ilman, että aikuinen tietää “parhaiten”? Esille nousi myös järjestökentän ja vanhusten hyödyntäminen yhteistyön kautta.  Liikuntaan ja ruokakasvatukseen tulisi nyt erityisesti satsata ja kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksessa. Huoli on vironnut, että liikkuvatko lapset tarpeeksi ja mahdollistetaanko heille tämä niin kotona kuin varhaiskasvatuksessakin.

Jatkossa yhteistyön kannalta yhteisövaikuttavuuden mallin juurruttamista ja toimintatapoja pitää vielä yhdessä käydä läpi ja selkeyttää. Toiveena olisi, että esiopetuspuolelta myös yhteydenottoja koulukuraattorin puoleen lisättäisiin matalan kynnyksen yhteistyönä. Pari vuotta sitten varhaiskasvatuksen opettajat koulutettiin käyttämään Lapset puheeksi-menetelmää ja kuluneena toimintavuotena sen menetelmän käyttöönottoa on vahvistettu. Ajatuksena on, että Lapset puheeksi- keskustelu käytäisiin kaikkien perheiden kanssa. Yhteistyön vahvistamisesta tuli myös toive järjestää vanhempainiltakeskusteluita useammin polttavista puheenaiheista ja huolestuttavista asioista.

Seuraavat verkostokahvit järjestetään kaupungintalon 2. kerroksen kokoushuoneessa 25.5.2023 kello 13-15, jolloin oman toimialansa esittelyvuorossa on johtava rehtori Piia Hulkkonen. Verkostokahveille ovat tervetulleita kaikki perheiden parissa Kemissä työskentelevät ja vapaaehtoiset toimijat järjestöistä. Lisäksi perhekeskuksen verkostoon etsitään jatkuvasti kehittäjäasiakkaita.

Takaisin listaukseen