9.10.2023

Hyvinvointikysely kemiläisille 9.-31.10.2023

Kemin kaupunki toteuttaa hyvinvointikyselyn yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa sen vetämässä pilottihankkeessa. Kyselyn avulla kerätään tärkeää tietoa kunnan asukkaiden hyvinvoinnista ja liikuntatottumuksista.

Kysely on lyhyt Webropol-kysely, johon vastaaminen vie aikaa noin viisi minuuttia. Kyselyn vastaajia ei tunnisteta. Kyselyn taustatiedoissa vastaajien postinumeroalueet on jaoteltu riittävän suuriksi yli 4000 asukkaan aluerajauksiksi, jotka muodostuvat 94100 ja 94700 sekä muista postinumeroista.

Kyselyyn vastaaminen auttaa kuntaa asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisessä ja kyselyn avulla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää kunnassa hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien sekä poliittisen päätöksenteon tukena.

Vastausaika kyselyssä on 9.-31.10.2023 ja kyselyyn pääset alla olevasta linkkipainikkeesta.

Lisätietoja:

Hyvinvointikoordinaattori
Janne Jylkkä
040 092 9048
janne.jylkka@kemi.fi

Vapaa-aikapäällikkö
Marke Rautiala
040 775 9356
marke.rautiala@kemi.fi

Takaisin listaukseen