12.4.2021

Ikävihreä Pruntsin toimijaverkoston kehittäminen

Ikävihreä Pruntsi hanke on Ympäristöministeriöltä rahoituksen saanut hanke, jonka tavoitteena on tehdä suunnitelma Pruntsi-alueen kortteleiden kehittämisestä ikä- ja muistiystävälliseksi asuinalueeksi sekä kehittää hyvinvointia edistävää toimintamallia. Kehittämisen tukena pyritään hyödyntämään myös luonnonelementtien tuomia mahdollisuuksia sekä ylisukupolvisia kohtaamisia hyvinvoinnin edistämiseen ja tukemiseen.

Toimintamallin yhtenä tavoitteena on luoda toimijaverkosto, jonka avulla voidaan tukea alueen asukkaiden kuin myös muidenkin kemiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä arjen turvan edistämistä. Tarkoituksena on hyödyntää muun muassa eri järjestöjen, yhdistysten, seurojen sekä muiden vapaaehtoisten toimijoiden laaja-alaista osaamista ja asiantuntijuutta päivittäisen arjen tukemiseen ja tekemiseen sekä erilaisten harrastus mahdollisuuksien tarjoamiseen. Keskiössä on tarjota kemiläisille ikääntyville osallisuus mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan tukea yhteisöllisyyttä ja toimijuutta sekä torjua yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä.

Tämä on haaste teille toimijat! Mikäli koette olevanne osa Pruntsin alueen toimijaverkostoa ja teillä on mahdollisuus järjestää toimintaa tukemaan kemiläisten ikäihmisten hyvinvointia, niin vastatkaa alla oleviin kysymyksiin. Kyselyyn vastaaminen vie aikaanne noin 10 min. Vastausaikaa on 31.5.2021 asti!


Lisätietoja: Ikävihreä hankesuunnittelijalta Tanja Marjanen-Korkalalta 040 6631637

Takaisin listaukseen