3.6.2021

Kemi mukana toteuttamassa Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelmaa

Oulun valinta vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on merkittävä pohjoisen ja koko Suomen kulttuurille tuoden sille kansainvälistä näkyvyyttä. Näkyvän paikan eurooppalaisten silmissä tulevat saamaan Oulun lisäksi sen yhteistyökumppanina Oulu 2026-hankkeessa toimivat 32 kuntaa ja kaupunkia, joista Kemin kaupunki on yksi.  

Oulu 2026-hankkeen pääteemana on kulttuuri-ilmastonmuutos, joka tarkoittaa erilaisten, jopa yllättävien asioiden yhdistämistä ja kohtaamista. Kulttuurin ja taiteen keinoin tuodaan ihmisiä yhteen ja parannetaan vuorovaikutusta. Pääteemalla on kolme alateemaa: Villisti kaupunki, Vastakohtien voima ja Rohkeasti reunalla.  

Kemi on valinnut pääteemakseen Vastakohtien voiman ja sen alateemoiksi mm. meren ja joen kaupunkiin liittyvät asiat ja ilmiöt, kuten lohen, uiton, pirtun, jääkäriliikkeen, jään ja lumen. Teemoja ovat myös mm. kaupungin kulttuurielämään liittyvät asiat ja tapahtumat kuten jalokivet, sarjakuvat, kuvataide, musiikki ja teatteri. Erilaisilla teemoilla ja tapahtumilla kaupungin historiaa, ainutlaatuisuutta ja tekemistä tuodaan koko Euroopan tietoisuuteen. Ohjelma rakennetaan yhdessä asukkaiden kanssa. Oulun kulttuuripääkaupunkiohjelma jaksottuu vuosille 2021–2027, huipentuen vuoteen 2026.    

Oulun kulttuuripääkaupunkivoitto on merkittävä koko pohjoisen alueen matkailun, aluetalouden ja kaupunki/aluekehityksen kannalta. Aluetaloudellisten hyötyjen on laskettu olevan viisin/kuusinkertaisia. Hankkeella katsotaan olevan pysyviä vaikutuksia alueen kulttuuriin, sen saavutettavuuteen, yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön, mielikuvaan alueesta sekä matkailuun. Kulttuuripääkaupunkivuonna 2026 alueella uskotaan olevan runsaasti luovien alojen työpaikkoja sekä laajasti kukoistavaa kulttuuritarjontaa. 

Lisätietoja:  
Anne Toppari, Kulttuuriosaston päällikkö, Kemin kaupunki, 040 756 4426 anne.toppari@kemi.fi
Tanja Kavasvuo, vt. Museotoimenjohtaja, Kemin kaupunki, 040 357 6991 tanja.kavasvuo@kemi.fi

Takaisin listaukseen