30.3.2022

Kemin äkillinen rakennemuutostyö edistyy useiden hankkeiden myötä

Melkein vuoden ajan on Kemissä ja lähialueilla toteutettu äkilliseen rakennemuutokseen liittyviä toimia. Rakennemuutostyön keskiössä ovat useat eri toimijoiden käynnistämät hankkeet, joilla varmistetaan tarvittavat resurssit tulosten saavuttamiseksi. Näille hankkeille on yhteistä kokonaisvaltainen tavoite lisätä alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä avata uudistumisen mahdollisuuksia, niin yksilö- kuin yritystasollakin.  

Kemin äkillisen rakennemuutostyön hankkeet on päivitetty hankesalkkuun. Näiden jo käynnistyneiden hankkeiden myötä rakennemuutostyössä ollaan siirtymässä akuutista vaiheesta eteenpäin. Enää ei siis pyritä pelkästään vastaamaan äkillisen rakennemuutoksen synnyttämään kriisiin, vaan myös varmistamaan vahva ja houkutteleva ympäristö asukkaille, yrityksille ja matkailijoille. 

Hankkeet mahdollistavat tarkoin kohdennetut toimet, joiden avulla rakennemuutosta pystytään ohjaamaan toivottuun suuntaan. Hankkeet ovat siis oivallisia välineitä rakennemuutostyössä, sillä niillä on selkeä toiminta-aika, tavoitteet ja rahoitus. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa hankkeet mahdollistavat myös ketteryyden, kun hankekapasiteettia voidaan laajentaa rakennemuutostyön aikana esille nousseiden tarpeiden mukaisesti. 

Kemin kaupungin äkilliseen rakennemuutokseen liittyvää viestintää toteutetaan ÄRM-koordinaatiohankkeen toimesta. 

  Lapin liiton vaakuna ja logo

Takaisin listaukseen