13.1.2021

Kemin ilmanlaadun mittaus on käynnistynyt

Kemin ilmanlaadun mittaus on käynnistynyt ja kestää 1 vuoden (1.1. –
31.12.2021). Mittauksen toteuttaa Ilmatieteen laitos. Mittauspaikkana on Kemin Sauvosaari (Kirkkopuistokatu).

Mitattavat ilman epäpuhtaudet ovat: hajurikkiyhdisteet (TRS), typen oksidit (NO,NO2, NOx), hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2.5) sekä sääparametrit (tuulen suunta ja nopeus, ulkoilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja ilmanpaine).

Mittauksella toteutetaan kunnalle Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) määrätty velvollisuus huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä ilmanlaadun seurannasta sekä paikallisten toiminnanharjoittajien (teollisuuslaitosten) ympäristöluvissa määrätystä velvollisuudesta osallistua Kemin ilmanlaadun yhteistarkkailuun.

Mittaustuloksia voi seurata reaaliajassa Ilmatieteen laitoksen ylläpitämän
Ilmanlaatuportaalin kautta


Ilmanlaatuportaali on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen eri mittaajien tuottaman tiedon Suomen ilmanlaadusta eri paikkakunnilta.
Ilmanlaatuportaali on kaikille avoin, ilmainen verkkopalvelu.

Ilmanlaatuportaali tarjoaa kansalaisille, tiedotusvälineille, viranomaisille ja
asiantuntijoille tietoa muun muassa ilmansaasteista ja ilmanlaadun
mittaamisesta.

Portaali antaa kunnille mahdollisuuden välittää kansalaisille ajantasaista tietoa oman paikkakuntansa ilmanlaadusta.

Kemissä 13.01.2021

Risto Pöykiö
ympäristöpäällikkö
Kemin kaupunki
Puhelin: 040 069 2369

Takaisin listaukseen