14.9.2022

Kemin kaupunki hakee kaupunkitarkastajaa

Tarkastaja tukee kaupunkia ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioi johtamis-, hallinto-, valvonta ja riskienhallintaprosessien tuloksellisuutta. Tavoitteena on antaa rakentavia suosituksia ja kannustaa toimialoja kehittämään toimintaansa. Kaupunkitarkastaja edesauttaa omalla toiminnallaan sitä, että prosesseja ja toimintoja kehitetään, raportointi on luotettavaa ja toimintaa osoitetut resurssit käytetään kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamiseen. Kaupunkitarkastaja antaa myös sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevaa neuvontaluonteista konsultointia johdolle. Hän toimii tarkastuslautakunnan esittelijänä.

Keskeiset tehtävät:

1. Talous- ja hallintoprosessien tarkastaminen ja kehittäminen
2. Toimintojen ja resurssien tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden arviointi
3. Riskienhallinnan kehittäminen ja raportointi
4. Strategisen johtamisen kehittäminen ja arviointi kaupunkistrategian pohjalta
5. Strategisten mittareiden kehittäminen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi ja palvelujen kohdentamiseksi.
6. Tietosuojavastaavana toimiminen

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Arvostamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, neuvottelutaitoja, yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta.

Työ vaatii priorisointia ja ajankäytön hallintaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset tehtävään tulee tehdä Kuntarekryn kautta osoitteessa www.Kuntarekry.fi

Hakuaikaa tehtävään on: 27.9.2022 kello 15:00 asti.

Takaisin listaukseen