21.10.2020

Kemin kaupunki mukaan ilmastotyön edelläkävijäverkostoon – Hinku-verkostossa jo yli 70 kuntaa

Kemin kaupunki on valtuuston päätöksellä liittynyt ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Kemin kaupunki sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kemi on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Kaupunki sitoutui Yhdistyneiden kansakuntien YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin jo vuonna 2017. Seuraavana vuonna Vihreä Kemi -toimintamalli sisällytettiin kaupunkistrategiaan ja sitoumuksia toteuttamaan aloitettiin Vihreä ja kestävä Kemi -hanke. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Lapin liitto.

Vuonna 2019 Kemille myönnettiin ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti ensimmäisenä mannersuomalaisena kuntana. Hinku-verkostoon liittyminen toimii hyvänä jatkumona ja täydentäjänä kaikille näille päätöksille ja toimenpiteille.

”Meillä pohjoisessa kiinteistöjen lämmitys on isossa päästöroolissa. Siksi Kemin Energia ja Vesi Oy:n rakenteilla oleva lämpölaitos, joka pudottaa hiilidioksidipäästönsä kolmannekseen nykyisestä, on yksi merkittävimmistä askelista kohti Hinku-tavoitetta ja hiilineutraaliuttakin”, Vihreä ja kestävä Kemi -hankkeen projektipäällikkö Eija Kinnunen sanoo. 

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan asukkaita ja yrityksiä

Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin 40 prosenttia. 

”Tärkeää on nyt saada kuntalaiset ja yritykset innostumaan mukaan. Kaupunki toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja parantavat yritysten liiketoimintaedellytyksiä”, vs. kaupunginjohtaja Jukka Vilén sanoo.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Kemin liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 74 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasluku on yli 1,9 miljoonaa (1 909 400). Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Kemissä vastaava luku on 34. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

Mikä Hinku

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. Se kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. 

Lisätietoja:

  • Vs. kaupunginjohtaja Jukka Vilén, 040 4864 101, jukka.vilen@kemi.fi
  • Projektipäällikkö Eija Kinnunen, 040 1616 590, eija.kinnunen@kemi.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, 029 525 1629, jyri.seppala@ymparisto.fi
Takaisin listaukseen