19.3.2021

Kemin kaupunki ottaa käyttöön nimettömät ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä

Kemi ottaa käyttöön EU:n Whistleblow –direktiivin mukaisen väärinkäytösten ilmoituskanavan yhtenä ensimmäisistä kaupungeista Suomessa. Kanava tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä viranomaisille.  

Kaupungin toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin ja suhtaudumme vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Kanava edistää kaupungin toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Toiminto myös auttaa kehittämään kaupungin prosesseja ja estää mahdollisia vahinkoja.  Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon. Väärinkäytös voi olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. 

Ilmoitus tehdään nimettömänä kaupungin nettisivuilla olevan linkin kautta. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kaupunki selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.   

Ilmoituksia käsittelevät kaupunkitarkastaja ja kaupunginlakimies, jotka päättävät väärinkäytösepäilyjen tutkimisesta. Väärinkäytösepäilyjä seuraavat toimenpiteet vaihtelevat väärinkäytösepäilyn vakavuuden mukaan. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.  

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioithan että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Poliisilla on mahdollisuus saada tietoonsa ilmoittajan teletunnistetiedot, vaikka ilmoitus olisikin jätetty anonyymisti.   

Takaisin listaukseen