31.3.2020

Kemin koulut saivat ensimmäisinä Suomessa ympäristösertifikaatin

Kemi on edelleen ainoa Manner-Suomen kunta, jonka toiminnoilla on ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatti.

Kemin kaupungin ympäristötyö saavutti merkittävän virstanpylvään helmikuussa 2019, kun se sai ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatin seuraaville toimialoille ja seuraaviin kohteisiin: 

  • Keskusvirasto: Kaupunginkanslia
  • Sivistystoimiala: Sauvosaaren koulu
  • Sosiaali- ja terveystoimiala: Sauvosaaren sairaalan lääkkeiden käsittely, Leipätehtaan toimintakeskus kehitysvammaisille
  • Tekninen toimiala: Konekeskus, keskusvarasto sekä yleinen energiatehokkuus

Nyt vuotta myöhemmin voimme iloisina ilmoittaa, että sertifiointi kattaa edellisten lisäksi hankinnat (keskusviraston alaisuudessa) ja loputkin koulut eli Kemin lyseon lukion sekä Hepolan, Karihaaran, Kivikon, Koivuharjun ja Syväkankaan koulut.

”Koulujen sertifiointi on tuonut niiden jokapäiväiseen arkeen uusia ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Näin pääsemme vaikuttamaan edelleen jokaisen lapsiperheen arkeen ja samalla kertomaan kestävän kehityksen mukaisista arvoista ja tavoista toimia”, muistuttaa kansliajohtaja Jukka Vilén.

Mitä ympäristösertifiointi käytännössä ja arkielämässä tarkoittaa?

Yleisesti se tarkoittaa kestävän kehityksen ja ympäristön järkevää huomioimista kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa, systematiikkaa ja jatkuvaa parantamista.

”Yhteistyö lisääntyy, kun tietoa jaetaan ja hyviä käytänteitä kopioidaan. Asioiden eteneminen on ollut sujuvaa, koska johto ja henkilöstö ovat innostuneita kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta”, kertoo projektipäällikkö Eija Kinnunen.

Kinnusen mukaan henkilökunta kokee standardin noudattamisen ja sertifikaatin auditointeineen hyväksi työkaluksi. Ne motivoivat parantamaan toimintoja. Henkilöstö on ylpeä tekemisistään ja työpaikastaan. 

”Jätehuoltoprosessin kuntoon laittaminen oli suurin kaikkia kouluja koskeva konkreettinen työ. Oli saatava lajittelut ja prosessit kuntoon. Piti määritellä, kuka vie minkäkin jätelajikkeen, minne ja koska.”

Kemikaalien säilytykset ja merkinnät muun muassa kemian ja teknisen työn luokissa sekä siivouskeskuksissa tarkistettiin standardin mukaisiksi. Koulurakennusten energia-asiat kuuluvat myös sertifioidun energiatehokkuuden piiriin.

”Turvallisuus on erityisen tärkeää kouluilla. Pääsääntöisesti asiat oli jo hoidettu järjestelmällisesti ja hyvin, koska niin moni taho säätelee ja tarkastaa kouluja.”

Millä tavoin uusien toimintojen tuominen ympäristöjärjestelmään eteni?

Päätös seuraavista sertifioitavista kohteista tehtiin vajaa vuosi sitten.

”Keskustelimme asianosaisten kanssa alustavasti keväällä. Syksyllä laitoimme ison remmin päälle eli aloimme systemaattisesti käydä lävitse ja laittaa kuntoon standardin edellyttämiä asioita. Työtä auttoi se, että yksi koulu oli jo aiemmin sertifioitu”, sanoo Eija Kinnunen.

”Hankinnoissa kestävän kehityksen näkökulmia oli jo alettu painottaa muun muassa lähtemällä mukaan Keino-akatemiaan. Näistä syistä noin puolen vuoden valmistautuminen helmikuun alun sertifiointiauditointiin riitti.”

Mitä seuraavaksi? Eteneekö työ uusiin kohteisiin?

Laajentamisesta on keskusteltu mutta vielä ei ole päätetty uusia kohteita. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta.

”Toimintaa tarkastellaan silti välivuosinakin mutta suppeammin”, Eija Kinnunen kertoo.
”Sertifiointikohteita voi lisätä auditointien yhteydessä. Samaan aikaan jo sertifioituja toimintoja on jatkuvasti parannettava.”

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Eija Kinnunen, Vihreä ja kestävä Kemi -hanke, 040 161 6590, eija.kinnunen@kemi.fi

ISO 14001:2015 on kansainvälinen standardi, jonka nimen loppuosa kertoo viimeisimmän uudistamisvuoden (2015). Uudistus on vastannut kasvaviin ympäristöhaasteisiin, ja standardi painottaa aiempaa enemmän esimerkiksi strategisen suunnittelun, johtajuuden, ympäristönsuojelun tason ja elinkaariajattelun merkitystä. Ympäristöjärjestelmän perusperiaate eli PDCA-malli muodostuu sanoista plan, do, check, act eli suunnittele, tee, tarkista, toimi. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen malli.

VIHREÄ JA KESTÄVÄ KEMI. Kemin kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2017 lopulla sitoutua YK:n Agenda 2030:een eli kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vihreä ja kestävä Kemi -hanke on yksi sitoutumiseen liittyvistä käytännön työkaluista. Se alkoi kesäkuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeelle on saatu rahallista tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Lapin liitosta. Projektin tavoitteena on luoda Kemin kaupungille ympäristöpolitiikka ja -ohjelma, saada kaupungin toimialat ja sidosryhmät noudattamaan kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden periaatteita.

Takaisin listaukseen