16.3.2020

Kemin lyseon lukion ja peruskoulun 5.–9. luokkien oppilaat siirtyvät etäopetukseen

Kemin kaupungin toimet koronavirusepidemian rajaamiseksi ja kuntalaisten sekä henkilöstön suojaamiseksi

Kemin kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä on rakentanut tilannekuvaa koronavirustilanteesta ja sen todennäköisestä kehityksestä. Johtoryhmä on ryhtynyt määrätietoiseen toimiin suojatakseen kuntalaisia ja henkilöstöä virukselta.

Toimenpiteiden tavoitteena on ollut valtioneuvoston, Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen ja Euroopan tartuntautiviraston suositusten ja ohjeistuksen mukaisesti rajata kokoontumisia ja sosiaalisia kontakteja viruksen leviämisen hidastamiseksi.

Poikkeusolojen johtoryhmä on kokouksessaan 16.3. päättänyt esittää kaupunginhallitukselle seuraavia suojaavia  toimia ja kaupunginhallitus hyväksyi ehdotukset kokouksessaan 16.3.2020 § 102.

Koulujen rehtorit käynnistävät kouluissaan perusopetuslain 18 § mukaiset erityiset opetusjärjestelyt oppilaiden terveyden suojaamiseksi.

  • Kemin Lyseon lukio siirtyy toistaiseksi etäopetukseen 17.3. alkaen 
  • Peruskoulujen yläluokat 7–9 siirtyvät toistaiseksi etäopetuksen 17.3. alkaen
  • Peruskoulujen vuosiluokat 5–6 siirtyvät toistaiseksi etäopetukseen 17.3. alkaen.
  • Peruskoulujen vuosiluokille 1–4 järjestetään opetusta kouluilla erityisiä suojaamistoimia noudattaen. Vuosiluokkien 1–4 vanhemmilla on oikeus ottaa lapsensa kotiopetukseen niin halutessaan,  jolloin myös heidän opetuksensa tapahtuu etänä.
  • Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut  jatkuvat erityisiä suojaamistoimia noudattaen. Perheet tekevät ratkaisun siitä, käyttävätkö he kyseisiä palveluita.

Kemin kaupunki seuraa tilanteen kehittymistä ja valtioneuvoston asiassa tekemiä linjauksia. Ohjeita päivitetään tilanteen ja ohjeistuksen vaatiessa.

Takaisin listaukseen