22.4.2021

Kemin museoille valtionavustusta #MuistojeniValtakatu-hankkeeseen

Museovirasto on myöntänyt Kemin historialliselle museolle ja Kemin taidemuseolle 20 000 euroa museoiden ideoiman #MuistojeniValtakatu –hankkeen toteuttamiseen. Syksyllä 2021 alkavassa hankkeessa kerätään kemiläisten nuoruusmuistoja ja –kokemuksia kaupungissa sijaitsevan Valtakatu –nimisen kadun teeman mukaisesti. Kerätystä materiaalista tuotetaan palvelutaloihin ja ikäihmisten asumisyksiköihin erilaisia näyttelykokonaisuuksia sekä muistelu- ja virikemateriaalia. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena onkin edistää kemiläisten hoito- ja hoivakodeissa asuvien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin omaan menneisyyteensä liittyvien muistojen kautta. Näyttelyt kootaan myös suuren yleisön saataville verkkonäyttelyiksi. 

Kemin Valtakatu on nimensä mukaisesti koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan ollut Kemin pääkatu, jonka varrella on sijainnut virastoja, konttoreita ja liikeyrityksiä. Kadulla ja sen läheisyydessä sijaitsi myös kulttuurin, taiteen, urheilun ja viihteen tärkeimmät kokoontumispaikat. Kahviloiden, ravintoloiden ja tanssipaikkojen vuoksi katu oli iltaisin ja viikonloppuisin tärkein nuorison kokoontumispaikka. Kohtaamiset eivät aina olleet rauhallisia ja rauhanomaisia, vaan kadun historiaan kuuluvat myös tappelut sekä aikuisväessä ja keskustan asukkaissa paheksuntaa aiheuttanut päämäärätön kortteliralli. 

Hankkeen lähtökohtana on ollut Kemin museoiden havainto, että juuri Valtakadulla on suuri merkitys museoiden tallennustehtävän merkittävänä yhteisenä linkkinä. Valtakatu linkittyy lukuisiin historiallisiin ja ajankohtaisiinkin asioihin ja muistoihin, jotka ansaitsevat tulla tallennetuiksi viimeistään nyt.  

“Hankkeessa kerätään eri vuosikymmeniltä Kemin Valtakatuun ja sen ympäristöön liittyvää materiaalia, erityisesti eri-ikäisten kemiläisten Valtakatuun liittyviä nuoruusmuistoja. Keruu toteutetaan mm. haastatteluin. Hankkeessa kerätään lisäksi Valtakatuun liittyviä valokuvia ja mahdollisia esineitä ja muuta arkistomateriaalia, kuten vaikkapa päiväkirjamerkintöjä.” kertoo historiallisen museon intendentti Janne Kuoppala.  

“Olemme innoissamme päästessämme toteuttamaan hanketta, joka tulee edistämään museoiden asiakaslähtöisiä palveluja sekä lisäämään yhteisöllistä toimintaa. Hanke kannustaa osallistumaan, keskustelemaan, toteuttamaan ja vaalimaan yhteistä kulttuuriperintöä. Hankkeessa kaikenikäisellä yleisöllä on merkittävä osa, mutta nyt erityisesti heillä, jotka eivät ikänsä tai terveytensä vuoksi enää pääse museoihin taiteen ja kulttuurin äärelle.” toteaa vt. museotoimenjohtaja Tanja Kavasvuo.  

Museoviraston museoiden innovatiivisiin hankkeisiin jaettavan avustuksen tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä sekä löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi. 

Lisätietoja:  

Tanja Kavasvuo, vt. museotoimenjohtaja, 040 357 6991 tanja.kavasvuo@kemi.fi 

Janne Kuoppala, intendentti, 040 641 3105 janne.kuoppala@kemi.fi 

Lisätietoa Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksista: 
https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/museovirasto-jakoi-valtionavustuksia-ammatillisten-museoiden-innovatiivisiin-hankkeisiin-1 

Valtakatua 1950-luvulla. Kemin historiallisen museon valokuva-arkisto. Alkuperäisen kuvan omistaa Timo Perttula.
Takaisin listaukseen