Kemin perhekeskuksen verkostokahvit 26.10.2022

31.10.2022

Kemin perhekeskuksen verkostokahvit juurtumassa säännöllisiksi

Lokakuun perhekeskuksen verkostokahvit järjestettiin perheiden kohtaamispaikka Pruntsin Poukamassa 26.10.2022. Paikalla oli 20 Kemissä perheiden parissa työskentelevää toimijaa. Edustusta verkostossa oli laajasti kaupungin sosiaali-, terveys ja hyvinvointialoilta, lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikalta, Kemin seurakunnasta, Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheiden ry:stä, Aito -hankkeesta sekä Suomen Punaisen Ristin Kemin vastaanottokeskuksesta.

Verkostokahvien vetovastuu vaihtuu kuukausittain eri toimijoiden kesken. Lokakuun verkostokahveilla aikuis- ja perhesosiaalityön palveluesihenkilö Satu Oinas kertoi Kemin perhesosiaalityön palveluista sekä hieman Kemiin pilotoitavasta yhteisövaikuttavuuden mallista. Yhteisövaikuttavuuden mallia aletaan kokeilemaan ensin Hepolan koulun kanssa tehtävänä yhteistyönä. Mikäli lapsesta herää huoli, opettaja ja kuraattori alkavat kokoamaan yhteistyöverkostoa perheen tueksi. Yhteisövaikuttavuuden malli on osa Vahva sote -hanketta.

Perhesosiaalityössä asiakkaiden ja tulevien lastensuojelu- ja huoli-ilmoitusten määrä on noussut huimasti vuodesta 2018, jolloin ilmoituksia tuli vuodessa 449 kappaletta. Vuonna 2021 ilmoituksia tuli yli puolet enemmän; 1032 kappaletta ja mikäli loppuvuosi menee alkuvuoden mukaisesti, vuonna 2022 ilmoitusten määrä kasvaa edellisvuodesta. Tuleva ilmoitus aloittaa aina palvelutarpeen arvioinnin tai lastensuojelun selvityksen. Arvioinnissa ja selvityksessä perheen kokonaistilanne katsotaan kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan perheeseen tarvittavia tukitoimia, jotka voivat esimerkiksi olla perheohjausta tai -työtä, lapsiperheiden kotipalvelua tai tukiperhetyötä. Tuki voi tulla myös perheeseen sosiaalityön ulkopuolelta, kuten psykiatrian palveluista.  

Samaan aikaan ilmoitusten kasvun myötä myös ilmoitusten aiheet ovat aiempaa huolestuttavampia. Jo alakouluikäisillä väkivalta ja sillä uhkailu ovat lisääntyneet, kuin myös uhmakkuus aikuisia kohtaan. Nuorisotyössä ja seurakunnan rippikouluissa uhmakkuus nousee myös esille nuorisosihteeri Tanja Paaso-Rantalan mukaan sekä diakoni Heli Tuokkolan kertomana. Tanja kertoo nuorilla aiemmin olleen korkea kunnioitus ja lämmin yhteistyö aikuisten kanssa. Nyt nuoret kohtelevat aikuisia epäkunnioittavasti sekä ovat väkivaltaisia ja levottomia myös toisiaan kohtaan.  Nuorisotiloja on pitänyt nuorten käytöksen vuoksi pitää ajoittain kiinni. Palvelun toteuttajat myös lasten- ja nuortenpsykiatrialta ovat nähneet lasten ja nuorten lisääntynyttä pahoinvointia. Perheet tarvitsisivat kokonaisvaltaista tukea perheenä, mutta ongelmat koetaan perheissä usein vain lasten ongelmina.

Haasteena myös toimijat ovat kokeneet perheiden tavoittamisen. Lapsille, nuorille ja perheille järjestetään koronan jälkeen taas päivätoimintaa, perhekahviloita ja leirejä, mutta kävijämäärä on tippunut huomattavasti koronaa edeltävistä ajoista. Seurakunnalla on havaittu, ettei perheitä tai nuoria tule enää yön yli kestäviin leireille, mutta päiväleireille kylläkin. Lisäksi useilla toimijoilla on vaikeuksia löytää ohjaajia ja vapaaehtoistyöntekijöitä avoimiin kerhotoimintoihin.

Verkostokahvien lopuksi Vahvax -hankkeen projektipäällikkö Saara Kaarnalinna esitteli Kemin kaupungin sivuille tehtyjä perhekeskusuudistuksia sekä sähköisiä sosiaalipalveluita. Verkoston jäsenille esiteltiin, kuinka he voivat tehdä sähköisesti huoli- ja lastensuojeluilmoituksen. Tieto vietiin myös verkoston tiedotuskanaviin, mistä sitä voidaan levittää verkoston jäsenten toimintaympäristöihin.

Seuraavalla kerralla vastaava terveydenhoitaja Miia Keränen esittelee neuvolatoimintaa ja kouluterveydenhuoltoa. Nyt tiedotettiin, että ensi viikosta lähtien (viikko 45) Kemissä alkaa maksuttoman ehkäisyn jakaminen alle 25 -vuotiaille. Tulevissa verkostokahveissa esittäytyy kirjastopalvelut, lasten- ja nuorten psykiatria sekä Kemin nuorisotyö.

Takaisin listaukseen