19.3.2020

Koronaepidemia: Muutokset aukioloissa ja palveluissa

Tässä kooste tilanteesta torstaina iltapäivällä 19. maaliskuuta.

Korovirusepidemian aiheuttamat muutokset aukioloajoissa ja palvelutuotannossa

1. Palveluasumisen yksiköissä ja Sauvosaaren sairaalassa vierailut on kielletty, kuitenkin pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla. Erityistapauksissa tulee olla yhteydessä yksikön vastaavaan hoitajaan.

2. Kaikki kuntalaisten avoimet kokoontumispaikat ja seuraavat aktiviteetit on toistaiseksi suljettu.

 • kulttuurikeskus kaikkine toimintoineen
 • uimahalli
 • Kemi-kammari
 • lastenkulttuurikeskus
 • nuorisotilat
 • koulujen liikuntasalien ja liikuntapaikkojen harrastuskäyttö
 • kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet, teatteriesitykset, konsertit ja muut tapahtumat.
 • vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.
 • Leipätehtaan toimintakeskus
 • päiväsairaala ja päivätoiminta
 • omaishoidon valmennus
 • saunapalvelu rajoitetaan yhteen ryhmään
 • ryhmälomitus lopetetaan
 • tukiperhetoimintaa rajoitetaan
 • kiireetöntä palvelua supistetaan perheneuvolassa
 • toimipisteiden aukioloa rajoitetaan, muun muassa sosiaalitoimiston

Kemin kaupunki suosittelee vahvasti yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen ottavan vastaavat rajoitustoimet käyttöön viipymättä.

3. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa erityisiä suojaamistoimia noudattaen. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä 18.3.–13.4.2020 väliseltä ajalta, mikäli perheet hoitavat lapsensa kotona. Päätös koskee päiväkoti- ja perhepäivähoitoa sekä esiopetuksen lisäksi varattua varhaiskasvatusta.

4. Lukion ja peruskoulujen toiminta

 • Kemin Lyseon lukion opetus toteutetaan toistaiseksi etäopetuksena.
 • Peruskoulujen opetus toteutetaan toistaiseksi etäopetuksena, poikkeuksena;
 • Peruskoulujen vuosiluokille 1–3 järjestetään opetus kouluilla erityisiä suojaamistoimia noudattaen niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona toimivat näin.
 • Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

5. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan vahvasti välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.(Lapin AVI:n päätös 17.3.2020 463/2020)

6. Yli 70-vuotiaat kuntalaiset velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). Kaupunki järjestää näille ihmisille tarvittaessa apua esimerkiksi kauppa-asiointiin. Apua voi tiedustella puhelimella numerosta 016 259 552

7. Kaupunki lisää sosiaali- ja terveydenhuollon käytettävissä olevaa kapasiteettia vähentämällä  kiireetöntä toimintaa. Samaan aikaan voidaan joustaa lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kaupunki rajoittaa henkilökohtaisen avun järjestämistä kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen asumisyksiköissä asuville ja riskiryhmiin kuuluville. Välttämätön avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja opiskelussa jatkuu edelleen. Välttämätön asiointiapu järjestetään palveluneuvonnan ja ohjauksen kautta, puhelinnumero 016 259 552.

9. Kemin Energia ja Vesi Oy keskittyy toiminnassaan turvaamaan sähkön-, lämmön- ja veden saannin kaupungin alueella.

Ohjeistusta päivitetään tilanteen ja valtioneuvoston päätösten niin vaatiessa.

Takaisin listaukseen