19.5.2021

Koronarajoitukset Kemissä ajalle 24.5. – 6.6.2021

Kemin kaupunki jatkaa koronarajoituksia ja suosituksia, joiden tavoitteena on suojata kaupunkilaisia ja hillitä koronaviruksen leviämistä.

Liikunta ja ryhmäharrastaminen sisä- ja ulkoliikuntatiloissa

 • Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten ryhmäharrastaminen on sallittua sisäliikuntatiloissa.  Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa on huomioitava, että aikuiset ja vanhemmat eivät voi kokoontua samoihin tiloihin ryhmän valmentajia ja vastuuhenkilöitä lukuun ottamatta.
 • Sisäliikuntatilat ovat toistaiseksi suljettuna kaikilta muilta kuin 20-vuotiaiden ja tätä nuorempien harrastusryhmiltä, koululaisryhmiltä ja ammattilaisurheilijoilta.
 • Myös aikuisten joukkuelajien ulkoharrastaminen sallitaan urheiluseurojen järjestämissä harjoituksissa. Toiminta tulee järjestää koronaturvallisesti lajiliittojen, OKM:n ja AVI:n määräyksiä noudattaen.
 • Ammattiurheilussa harjoitukset ja kilpailut ovat sallittuja myös sisätiloissa. Urheilutapahtumat tulee kuitenkin järjestää ilman yleisöä ja koronaturvallisuusohjeita huolellisesti noudattaen.
 • Uimahalli on avoinna yli 65-vuotiaille asiakkaille. Asiakkaan on todistettava ikänsä lippukassalla. Uimahallin kaikissa sisätiloissa on noudatettava turvavälejä sekä muita voimassa olevia ohjeita.  Uimahalli pysyy vielä suljettuna muilta ikäryhmiltä.

Kirjasto, museot ja nuorisotilat

 • Kirjasto, taidemuseo ja historiallinen museo ovat avoinna. Kirjaston lukusali pidetään kuitenkin edelleen suljettuna. Kaikessa toiminnassa on noudatettava alueellista kokoontumisrajoitusta sekä muita suosituksia, esimerkiksi hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja turvavälejä. Voimassa on myös suositus maskin käyttämisestä.
 • Nuorisotilat ovat avoinna ja tiloissa voi oleilla samanaikaisesti noin puolet normaalista kävijämäärästä. Tiloissa on käytettävä maskeja ja huolehdittava turvaväleistä.

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat 6. kesäkuuta asti AVI:n päätöksellä

 • Kokoontumisissa tulee noudattaa Lapin Aluehallintoviraston antamia määräyksiä. (LAAVI/750/2021)

  Lapin aluehallintovirasto kieltää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen (10) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan kymmenen (10) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta noudattaen.

Hoito- ja hoivayksiköissä saa vierailla

 • Palveluasumisen asukkaiden tapaaminen on mahdollista turvavälejä noudattaen ja suojaimia käyttäen.
 • Tapaamisia porrastetaan ja niistä on sovittava etukäteen henkilöstön kanssa. Vierailijoita voi olla enintään kaksi. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

Muut voimassa olevat ohjeet ja suositukset

 • Vältä väkijoukkoja ja turhia kokoontumisia.Huolehdi turvaväleistä ja käytä maskia kaikissa tilanteissa, joissa et voi säilyttää turvaväliä.Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.Älä matkusta alueelle, jossa epidemiatilanne on huono kuten Ruotsi.
 • Hakeudu koronanäytteenottoon heti, jos saat oireita.

Annetut suositukset ja rajoitukset perustuvat tautitilanteeseen, aluehallintoviraston voimassa oleviin määräyksiin sekä Länsi-Pohjan alueellisen pandemiatyöryhmän suosituksiin.

Takaisin listaukseen