19.11.2021

Koronasta kasvuun -hankkeen (ESR) tiedote 19.11.2021

Koronasta kasvuun hanke (ESR) käynnistyi Kemissä lokakuun alussa. Hankkeen tarkoituksena on tukea Kemin alueen yrittäjiä vaikeasta koronatilanteesta toipumisessa. Kohderyhmänä on Kemin alueen pk-yritykset ja yrittäjät. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on tukea yrittäjien jaksamista ja työhyvinvointia, auttaa kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä, sekä tarjota matalan kynnyksen neuvontaa, tukea ja ohjausta.

Hankkeen projektikoordinaattorina aloittanut Juha Simonaho on toiminut aiemmin kirjakauppa-alan yrittäjänä Etelä-Savossa. Hän uskoo yrittäjätaustan olevan avuksi hankkeessa toimiessa ja yrittäjiä kontaktoitaessa. Tähän mennessä yrittäjiltä tullut palaute on ollut erittäin positiivista. Työhyvinvointi koetaan tärkeäksi teemaksi. Omasta ja yrittäjäkollegojen jaksamisesta ollaan aidosti huolissaan. Varsinkin monet palvelu- ja matkailualan yritykset ovat kärsineet kovasti koronan aiheuttamasta asiakasmäärien laskusta.

Yrittäjillä on perinteisesti ollut hyvin vahva omillaan pärjäämisen kulttuuri. Kynnys hakea apua ja tukea on korkealla. Avun kysyminen varsinkin omaan jaksamiseen liittyen koetaan usein vaikeana. Koronasta kasvuun hankkeessa pyritään erityisesti matalankynnyksen apuun. Neuvontaa, tukea ja ohjausta on saatavilla.

Äkillinen rakennemuutos Kemin alueella tuo hankkeelle myös omat erityispiirteensä. Metsä Fibren tehdashankkeen myötä positiivisen vireen toivotaan tarttuvan myös alueen pienempiin yrityksiin. Tehdashanke luo paljon uusia työpaikkoja alueelle, ja tätä kautta myös uutta asiakaskuntaa yrityksille. Toisaalta meneillään oleva Stora Enson tehtaan lakkauttamisen myötä moni yritys joutuu myös miettimään yritystoimintansa uudistamista. Tähän hanke tarjoaa “Yritetään yhdessä” -toimintamallia. Tarkoitus on yrittäjien yhteisten työpajojen pohjalta löytää yrittäjäpareja, jotka yhdessä voisivat kehittää uusia palveluideoita ja tulevaisuuden toimintamahdollisuuksia.

Lokakuun lopulla Kemin keskustaan avautunut yhteispalvelupiste Pointti tarjoaa usean eri toimijan palveluita saman katon alla. Kaupungin työllisyys- ja elinkeinopalveluiden lisäksi Pointista löytyy myös Te-toimiston, eri hankkeiden sekä oppilaitosten palveluita. Kaupungin elinkeinopalvelut järjestää yhdessä Koronasta kasvuun –hankkeen (ESR) kanssa yrittäjien aamukahvit torstaina 25.11. kello 8.30–10.00 Pointin tiloissa. Ajankohtaisten asioiden lisäksi tarkoitus on käydä keskustelua yrittäjien jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

Lisätietoja:
Juha Simonaho, projektikoordinaattori
+358 40 664 0313
juha.simonaho@kemi.fi

Kemin kaupunki
Elinvoimatoimiala, Elinkeinopalvelut
Koronasta kasvuun –hanke (ESR)
Yhteispalvelupiste Pointti
Valtakatu 11-13, 94100 Kemi

Takaisin listaukseen