29.4.2021

Koronavirustiedote 28.4.2021 klo 17.00

Kahden viikon ilmaantuvuusluku sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä n. 65 sataatuhatta asukasta kohden. Epidemian painopiste on tällä hetkellä Torniossa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on yhä kiihtymisvaiheessa.

Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa yli 6 hengen yleisiä kokoontumisia koskeva Lapin AVIN päätös (LAAVI/661/2021).

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Aluehallintovirasto antoi 28.4.  yli 10 hengen tiloissa kokoontumisiin liittyviä rajoituksia tarkentavan Lapin AVIN päätös (LAAVI/664/2021), joka käytännössä edellyttää, että kokoontumistiloissa ja harrastuksissa tulee  pystyä noudattamaan 2 metrin turvaväliä ja välttämään henkilöiden väliset yli 15 minuuttia kestävät  lähikontaktit. Määräys ei koske tilanteita,  joissa tiloja käytetään vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten liikuntaan tai muuhun harrastustoimintaan.

Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (mukaanlukien taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla

 Voimassa olevat kuntalaisten suojaamis- ja rajoitustoimet:

1. Vahvasti suositellaan kasvomaskin käyttöä kaikissa tilanteissa, joissa riittäviä turvavälejä ei voida taata.

2. Vahvasti suositellaan, etteivät yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä uskonnolliset yhteisöt järjestä toistaiseksi yli 6 hengen kokoontumisia ja alle 6 henkilön kokoontumisissa tulee noudattaa yleistä maski- ja turvavälisuositusta.

3. Vetoamme kuntalaisiin, että he pidättäytyisivät toistaiseksi järjestämästä kaikenlaisia juhlia ja tapahtumia.

4. Suositellaan kaikenlaisesta ei-pakollisesta työ- ja vapaa-ajan matkustamisesta luopumista. Kaikenlaista matkustamista tulee erityisesti välttää niille alueille, joissa tautitilanne on heikko, myös Suomen sisäistä matkustamista. Ruotsiin ja Haaparannalle ei tule matkustaa.

5. Yli 70–vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän läheisiä fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan omaa harkintaa noudattaen.

6. Suositellaan, että kaikenlainen kilpailu- ja esiintymistoiminta ja siihen liittyvät matkat perutaan yli 16-vuotiaiden nuorten kuin aikuistenkin osalta. Alle 16-vuotiaiden kilpailutoiminnan tulisi tapahtua sairaanhoitopiirin alueella toimivien joukkueiden kesken. * päivitetty 30.4.2021

7. Joukkoliikennepalveluissa suositellaan kaikkien yli 18–vuotiaiden matkustajien käyttävän kasvomaskeja.

8. Suositellaan huoltajille kasvomaskin käyttöä varhaiskasvatuksen sisätiloissa lasten tuonti- ja hakutilanteissa.

Rajoitukset palvelutuotannossa ja aukioloajoissa

9. Palveluasumisen asukkaiden tapaaminen on mahdollista turvavälejä noudattaen ja suojaimia käyttäen. Tapaamisia porrastetaan ja niistä on sovittava etukäteen henkilöstön kanssa. Vierailijoita voi olla enintään kaksi. Vierailun aikana pitää käyttää kasvomaskia, huolehtia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.

10. Sisätiloissa tapahtuva kaupungin järjestämä ryhmäharrastustoiminta keskeytetään kaikilta yli 20–vuotiaiden ryhmiltä ja suositellaan, että muutkin toimijat kaupungin alueella toimivat samoin. Keilahallin avaaminen erityisiä suojaamistoimia noudattaen sekä uimahallin avaaminen alle 20 vuotiaiden nuorten koululais- ja urheiluseurojen harjoitusvuorojen lisäksi myös yli 70 vuotiaille on mahdollista 23.4. alkaen.

11. Kaupungin järjestämät tapahtumat perutaan ja julkiset yli 6 hengen kokoontumiset kaupungin sisätiloissa kielletään (Lapin Avi päätös LAAVI/661/2021).

12. Konsertit, musiikki- ja teatteriesitykset perutaan kyseessä olevalta aikaväliltä. Kirjasto toimii rajoitetusti erityisin suojaamistoimin vain aineiston lainausta varten.

13. Seuraavat toiminnot toteutetaan toistaiseksi rajoitetusti tai niiden toiminta suljetaan:

-Kaupungintalo on suljettu asiakkailta, tarvittavat tapaamiset tulee sopia etukäteen asianomaisen viranomaisen kanssa

-päiväsairaala ja päivätoiminta on kiinni, asiakkaita tuetaan tarvittaessa kotiin

-saunapalvelua rajoitetaan

-ryhmälomitusta ja intervallihoitoa Apilassa rajoitetaan

-tukiperhetoimintaa supistetaan

-Leipätehtaan toimintakeskus toimii rajoitetusti

14. Kaupungin sisäliikuntapaikkojen harrastusvuorot asetetaan määräajaksi tauolle yli 20-vuotiailta. Alle 20-vuotiaiden tulee huomioida harrastuksissa seuraavat asiat

– ennen vuotta 2005 syntyneiden nuorten harrastustoiminnassa ei saa syntyä lähikontakteja (Lapin AVIN päätös LAAVI/664/2021)

– Harjoituksissa tulee noudattaa lajilittojen antamia suojautumisohjeita

– Saattajien ja huoltajien oleskelu puku- ja harjoitustiloissa ei ole sallittua. Milloin tätä ei voida välttää, tulee saattajien ja huoltajien käyttää kasvomaskia koko tilassa oleskelun ajan.

– Saattajien oleskelu ulkoharjoitustiloissa on sallittua turvavälejä noudattaen

– Seurat vastaavat omilla harjoitteluvuoroillaan terveysturvallisuuden viranomaisohjeiden ja suositusten toteutumisesta.  

– Rajoitus ei koske SM-tason kilpaurheilua. Harjoittelu tulee tässä SM-tason kategoriassa järjestää enintään kymmenen (10) henkilön ryhmissä ja niin, että ryhmien kokoonpano säilyy samana. Urheilijoita suositellaan myös välttämään kontakteja joukkueensa ulkopuolisiin henkilöihin. Toiminta tulee järjestää koronaturvallisesti OKM:n ja AVI:n määräyksiä noudattaen.  

15.  Joukkuelajien ulkoharrastaminen sallitaan urheiluseurojen järjestämissä harjoituksissa Lapin AVI:n päätöstä 664/2021,  lajiliittojen ohjeita ja suojaamistoimia noudattaen. Yleisiä yli 6 hengen kokoontumisia urheilukentille ei sallita.

16.  Perusopetus ja lukio-opetus toteutetaan toistaiseksi normaalisti lähiopetuksena. Opetuksessa noudatetaan suojaamistoimia. Yläkoulussa ja lukiossa tulee oppilaiden ja henkilökunnan käyttää kasvomaskia (ei pakko).

Varhaiskasvatuksessa ja lähiopetuksessa noudatetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) turvallisuussuosituksia. Etäopetukseen tai vuorolukuun siirtyminen on suunniteltu varotoimenpiteenä ja siihen voidaan siirtyä tarvittaessa hyvin nopeasti.

17. Vähävaraisille kemiläisille jaetaan kasvomaskeja tiistaisin ja torstaisin sosiaalitoimiston infopisteestä kello 12–15

Ohjeistus on voimassa 23.5.2021 saakka tai kunnes tautitilanne vaatii muutoksia ohjeistukseen.

Koronavirusnäytteenotto:

Arkisin Kemin koronavirusnäytteenotto sijaitsee osoitteessa Sairaalakatu 1 (tori). Näytteenotto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10.00–15.30 ja toimii ajanvarauksella.

Koronanäytteen näytteenottoajan varaaminen niille joilla ei ole internet käytössä tai sähköinen ajanvaraus ei onnistu, todistuksen pyytäminen koronanäytteenotosta sekä sairastetusta koronavirusinfektiosta: maanantaista perjantaihin puhelinnumerosta  016 259 358 kello 8–15.

Lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä kemiläistenkin koronavirusnäytteitä otetaan Tornion terveysneuvontapisteellä, joka sijaitsee rajalla. Näytteenotto on avoinna lauantaisin kello 9.00–15.00 ja sunnuntaisin kello 9.00–14.00 ja toimii ajanvarauksella.

Ajanvaraukseen pääsee tästä linkistä, näytteenottopaikaksi valitaan arkisin Kemi ja viikonloppuisin Tornio.

Koronanäytteenottopiste on tarkoitettu ainoastaan oireisille tai tartuntatautiviranomaisen näytteenottoon kehottamille Kemin ja Keminmaan asukkaille. Mikäli tarvitset koronanäytteenottoa suunnittelemasi ulkomaan matkan tai työnantajan vaatimuksesta, varaa aika yksityiselle terveysasemalle (Mehiläinen, Terveystalo) tai omaan työterveyshuoltoosi koronanäytteenottoa varten.

29.4.2021 lisätty ohjeet.

Takaisin listaukseen