1.4.2020

Kouluruokailu poikkeusoloissa

Poikkeusolot vaikuttavat monella tavoin peruskouluissa,  lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien arkeen. Pääosa oppilaista opiskelee kotona, ja koti huolehtii oppilaan perustarpeista, muun muassa aterioista. Poikkeusoloissa me joudumme ottamaan vastuuta asioista, joista normaalioloissa huolehtii yhteiskunta.

Poikkeusoloissa kunnalla ei ole velvoitetta järjestää etäopetuksessa oleville perusopetuksen oppilaille kouluruokailua. Perusopetuslain säädös maksuttomasta kouluateriasta on tällä hetkellä voimassa vain niiden oppilaiden osalta, jotka ovat koululla lähiopetuksessa. Lähiopetuksessa on osa 1.–3. luokkien ja erityisen tuen oppilaista.

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaan etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää vain siinä laajuudessa kuin se on turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti mahdollista toteuttaa. Lähikontakteja tulee pyrkiä välttämään. Harkinnan ruokailun järjestämisestä tekee koulutuksen järjestäjä eli kunta.

Käytännössä järjestely, jossa etäopetuksen oppilaat tulisivat koululle ruokailemaan tai hakemaan aterian, on mahdoton toteuttaa ilman, että siitä aiheutuu suuri riski pandemian (koronavirus) leviämiselle. Kontakteja syntyisi liian paljon.

Kemin kaupunki on päättänyt tarjota mahdollisuuden maksuttomaan ateriaan vain niille koululaisille, jotka sitä kipeimmin ja välttämättä tarvitsevat tai joiden tilasta huolen esittävät koulu, oppilashuolto tai sosiaalitoimi. Kaikki perusopetuksessa opiskelevien lasten huoltajat ovat saaneet asiasta samansisältöisen tiedotteen wilman kautta. Tiedotteessa todetaan, että huoltajien omaan arvioon asiassa luotetaan.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää läsnäoloa koulutuspaikassa. Kun opetusta ja koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei oikeutta maksuttomaan ateriaan ole.

Sivistyspalvelukeskus

Takaisin listaukseen