29.9.2020

Kuntalaisinfot Kemin päiväkoti- ja kouluverkon uudistuksesta 5.–6. lokakuuta

Tule kuntalaisinfoon kuulemaan ja keskustelemaan päiväkoti- ja kouluverkon uudistuksesta maanantaina 5. lokakuuta tai tiistaina 6. lokakuuta kello 17–19!

Tilaisuudet järjestetään samansisältöisinä Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa. Auditorioon otetaan enintään 50 henkilöä. Voit osallistua maanantain tilaisuuteen myös striimauksen kautta livenä kaupungin YouTube-kanavalla.

Tilaisuuden materiaali sekä keskustelualusta löytyvät otakantaa.fi-sivulta. Voit aloittaa keskustelun jo tänään. Taltiointi jää katsottavaksi YouTube-kanavalle.  

Ohjelma

  • Tilaisuuden puheenjohtajana toimii koulutuslautakunnan puheenjohtaja Pertti Henttinen
  • Koulu- ja päiväkotiverkon valmisteluprosessi – kaupunginjohtaja Tero Nissinen 
  • Tilannekatsaus – sivistysjohtaja Anu-Liisa Kosonen  
  • Kuntalaiskyselyn tulokset – suunnittelija Venla Kakko  
  • Kaksi ratkaisuvaihtoehtoa – kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen 
  • Kuntalaiskeskustelulle on varattu 1–1,5 tuntia

Kemin päiväkoti- ja kouluverkon uudistaminen 

Nykyistä varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa Kemissä täytyy muokata uudelleen laadukkaampaan, tehokkaampaan ja toimivampaan suuntaan. 

Miksi ja miten?  

Lasten ja luokkien määrät vähenevät huomattavasti seuraavan kymmenen vuoden aikana ja tiloja jää tyhjilleen. Syntyvyys on viime vuosina merkittävästi alentunut Kemissä. Se on pudonnut vuosittaisesta 220–250 lapsen tasosta 170:een. Vuonna 2019 uusia kemiläisiä syntyi 133.

Tämä vaikuttaa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen yksiköihin. Esimerkiksi lukuvuonna 2019–20 perusopetuksessa oli oppilaita 1945, kuuden vuoden kuluttua heitä on 1630.

Nyt on aika ennakoida ja suunnitella tulevaa. Mitä väkimäärän vähennys tarkoittaa? Miten huomioimme sen, jotta vältytään hukkainvestoinneilta? 

Päiväkoti- ja koulurakennusinvestoinnit tehdään seuraavaa 30–50 vuotta ajatellen. Nyt tehtävät ratkaisut ovat tulevaisuuden investointeja. Suurten vajaakäytölle jäävien koulurakennusten ylläpito- ja korjauskustannukset nostavat oppilaskohtaisia kustannuksia. Oppilaiden määrän vähenemisestä aiheutuva tilojen vajaakäyttö tuleekin huomioida kouluverkon suunnittelussa.

Selvityksessä on pohdittu oppilasryhmän koon merkitystä opetukseen ja oppimiseen. Ryhmäkooksi esitetään 20 oppilasta ryhmää kohden. Tämä säilyisi koko perusopetuksen ajan. 

Mitä nyt ehdotetaan? 

Työryhmä on valmistellut kaksi vaihtoehtomallia päiväkoti- ja kouluverkon uudistamiseksi, jotka ovat nähtävissä myös osoitteessa otakantaa.fi. Tarkoitus on löytää kestävin, laadukkain, tehokkain ja toimivin ratkaisumalli Kemin tilanteeseen. Tutustu materiaaliin ja lähde ideointiin mukaan kommentoimalla osoitteessa www.otakantaa.fi  

Liitteet, klikkaa linkkejä

Kemin kouluverkon tilannekatsaus
Yhteenveto kuntalaiskyselystä
Koululaisten määrän muutos alueittain 2020, 2030 ja 2040
Koulu- ja päiväkotiverkon päivityksen vaihtoehdot
Kemin väestöennuste alueittain (edit 5.10.2020: Tämä lisätty liitteiden joukkoon.)

Takaisin listaukseen