9.4.2021

Länsi-Pohjan ja Savonlinnan keskussairaaloiden ympärivuorokautista päivystystä vaaditaan pysyväksi

Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Teija Jestilä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Pasoja, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Pekka Tiitinen sekä kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen olivat suorassa yhteydessä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun 8.4.2021.

Etäyhteydellä toteutetussa tapaamisessa käytiin lävitse Savonlinnan kaupungin ja Meri-Lapin kuntien (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) yhteistä kannanottoa hyvinvointialueita koskevasta lainsäädännöstä ja rahoituksesta. Kannanotossa olivat mukana myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kunnista Rantasalmi ja Sulkava. Kannanoton allekirjoittaneet kunnat ja sairaanhoitopiirit edustavat yhteensä 200.000 ihmisen väestöpohjaa.

Kannanotossa kunnat vaativat, että Savonlinnan keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys vuoteen 2032 saakka tulee muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi sekä velvoitteeksi pitää Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla kummassakin kahta ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa.

Tapaamisessa ministeri Krista Kiuru oli hyvin tietoinen Meri-Lapin alueeseen liittyvistä erityishaasteista ja asiasta käytiin hyvässä hengessä rakentavaa keskustelua. Soteuudistuksen osalta valmistelu on meneillään ja asiaan liittyen on kuultu useita toimijoita ja näkökulmia.

Soteuudistuksen peruslähtökohtana on turvata yhdenvertaiset palvelut niin palvelujen saatavuuden kuin saavutettavuuden näkökulmasta. Meri-Lapin alueelliset erityispiirteet tulee lainsäädännön näkökulmasta huomioida, koska onhan Meri-Lapin alue erittäin merkittävä koko Suomen ulkomaankaupan osalta ja yhdessä sairaalan sekä siihen liittyvien koulutuspalvelujen kanssa kokonaisuudella on erittäin keskeinen vaikutus alueen elinvoimaan ja sen ylläpitämiseen kommentoi kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen.

Yhteisessä kannanotossa ovat mukana Essote, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Meri-Lapin kunnat sekä Savonlinnan kaupunki ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kunnista Rantasalmi ja Sulkava. Yhteinen kannanotto luovutettiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle maaliskuussa, nyt oli vuorossa perhe- ja peruspalveluministeri. Asiaan liittyen vaikutustyötä jatketaan.

Lisätietot:
Kaupunginjohtaja
Matti Ruotsalainen
puhelin 040 121 7761

Takaisin listaukseen