16.11.2021

Lappilaiset haluavat aitoa kohtaamista tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tiedote 16.11.2021
Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus Lapissa -hanke
Lapin hyvinvointialue

Lappilaisten näkemyksiä ja toiveita tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista kysyttiin syksyllä 2021 verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yli 800 lappilaista. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi. Vastaajat kokivat terveyspalveluiden onnistumisen avaimiksi muun muassa osaavan henkilöstön, nopean palveluihin pääsyn ja asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltaisen huomioinnin. Vastaajat olivat huolissaan tulevassa sosiaali-ja terveyspalvelujen uudistuksessa muun maussa palveluiden keskittämisestä ja uudistuksen vaikutuksista kotikunnan lähipalveluihin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamistyön tukena. Kyselyn toteutti Sosiaali- ja terveyspalvelujenrakenneuudistus Lapissa -hanke.

Kyselyn toteuttaneen osallisuuskoordinaattori Heljä Rahikkalan mukaan kyselyn tuloksissa korostui erityisesti tarve kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvontaa ja ohjausta asiakkaan näkökulmasta selkeämmäksi. Lisäksi yli puolet vastasi palveluiden sujuvuuden lisääntyvän kehittämällä ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista ja elämäntilanteen huomioimista kokonaisuutena. Kyselyssä vastaajat kertoivat myös näkemyksenä, mitkä palvelut on tärkeää saada lähellä kotia.

”Ehkä yllätykseksemme vain 3 prosenttia ilmoitti, etteivät käytä sähköisiä asiointipalveluja ja enemmistö vastaajista (73prosenttia) toivoi lisättävän mahdollisuuksia asioida sähköisesti. Toki on hyvä muistaa, että tässäkin meillä ihmisillä on erilaisia tarpeita, toiveita ja taitoja. Palveluja kehittäessä on tärkeää muistaa monikanavaisuus ja tietenkin Lapin hyvinvointialueen monikielisyys”, Rahikkala kertoo.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Lapissa -kyselyn tuloksia on esitelty eri tilaisuuksissa. Tallenteen marraskuun alun esittelytilaisuudesta löydät täältä

Hyvää taustatietoa hyvinvointialueen valmistelulle – aluevaltuutetut tekevät lopulliset valinnat

Lapin hyvinvointialueen väliaikaista valmistelutoimielintä (vate) johtava Jari Jokela pitää tärkeänä lappilaisten osallistumista palveluiden rakentamiseen.

”Tämä kysely kuten muukin viime vuosina tehty sote-kehittämistyö antaa hyvää taustatietoa hyvinvointialueen valmistelulle. Parin kuukauden päästä vaaleissa valittavat Lapin hyvinvointialueen aluevaltuutetut päättävät siitä, miten hyvinvointialueen palvelut käytännössä järjestetään. Valmistelun tehtävä on kerätä heille ajantasaista tietoa päätöksenteon pohjaksi”, sanoo Jari Jokela.

Hän myös muistuttaa, että äänestämällä voi vaikuttaa siihen, ketkä ovat päättämässä Lapin hyvinvointialueen palveluverkosta ja budjetin käytöstä.

FAKTALAATIKKO: Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Lapissa -kysely

  • Toteuttaja Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
  • Sähköinen kysely 16.8.-12.9.2021
  • Vastaajat ovat voineet valita, mihin kysymyksiin ovat halunneet vastata
  • Vastauskielinä: suomi, pohjois-, inarin- ja koltansaame
  • Vastauksia 814 kappaletta, joista 13 eri saamenkielillä vastanneita
  • Kyselyn suunnittelussa on hyödynnetty edellisen sote-valmistelun kyselyä sekä muiden maakuntien toteuttamia kyselyjä
  • Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa hyvinvointialueen valmistelussa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä

Lisätietoja:

Heljä Rahikkala, osallisuuskoordinaattori
helja.rahikkala(at)kolpene.fi
040 623 5200

Jari Jokela, vaten puheenjohtaja
jari.jokela(at)lshp.fi
040 532 3998

Takaisin listaukseen