29.3.2023

Maaliskuun perhekeskuksen verkostokahveilla esittäytyi perheneuvola

Maaliskuun verkostokahvit järjestettiin kohtaamispaikka Huvikummussa 24.3.2023., jonne paikalle saatiin 15 ammattilaista perheiden palveluita tuottavista järjestöistä ja hankkeista, Lapin hyvinvointialueen työntekijöitä sekä henkilöstöä kaupungin hyvinvointitoimialalta. Verkostokahveilla omaa toimintaansa esittelivät perheneuvolan sosiaalityöntekijä Heli Hiltula sekä psykologi Petra Palomäki.

Kemissä kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan perheneuvolassa Keskuspuistokadulla. Palvelut ovat tarkoitettu kemiläisille lapsiperheille. Lapin hyvinvointialueen Lounaisella palvelualueella perheneuvola on myös Torniossa, muihin kuntiin lakisääteinen palvelu järjestetään ostopalveluna. Lounaisen Lapin alueella Kemissä perheneuvolan palveluilla on parhain työntekijäresurssi ja perheneuvolan palveluihin on saatavilla aikoja. Psykologin tutkimuksiin on jono.

Perheneuvolasta saa tukea esimerkiksi, jos on huolta lapsen käyttäytymisestä, kehityksestä, mielialasta tai tunne-elämästä, mikäli on tuen tarvetta vanhemmuudessa tai arjessa, avun tarvetta perheen ristiriitatilanteissa tai parisuhteen ongelmissa, erotilanteissa tai lasta/perhettä on kohdannut yllättävä tapahtuma. Perheneuvolaan voi olla yhteydessä avun tarvitsija tai ammattilainen asiakkaan suostumuksella. Perheneuvolan palveluihin ei tarvita lähetettä.

Perheneuvolan työmuotoja ovat neuvonta, ohjaus, tukikeskustelut sekä perhe- ja pariterapia. Työmuotojen tukena henkilökunta on kouluttautunut muun muassa DDP, TF-KKT, Cool Kids ja IPC-menetelmiin. Erityisesti Cool Kids on koettu tarpeelliseksi ja hyväksi hoito-ohjelmaksi lasten ja nuorten ahdistuneisuuteen. Cool Kids -menetelmää käytetään myös lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikalla, jossa suunnitteilla on lisäksi Cool Kids -ryhmätoimintaa. Verkostossa keskusteltiin menetelmän käytössä työparityöskentelyn mahdollisuuksista eri toimijoiden kesken. Perheneuvola järjestää lisäksi ryhmämuotoista toimintaa, kuten Vanhemman neuvo sekä Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmiä, Jututtamoita ja perhevalmennuksia.

Psykologin tutkimuksissa arvioidaan muun muassa lapsen kehitystä, kielellistä osaamista, hahmottamista sekä tunne-elämän taitoja. Ellei lapsen taidoissa tule esiin huolenaiheita, voidaan huomiota kiinnittää vanhemmuuteen, perheen voimavaroihin tai vanhemman ja lapsen väliseen kiintymyssuhteeseen. Tutkimuksiin on noin puolen vuoden jono. Psykologin tutkimuksista voidaan tarvittaessa ohjata jatkoselvittelyihin psykiatrian poliklinikalle, neurologian poliklinikalle tai keskittymistyöryhmään.

Perheasioiden sovitteluun ohjaudutaan usein lastenvalvojan kautta. Perheasioiden sovittelua käytetään tilanteissa, joissa eronneet vanhemmat tarvitsevat tukea lasten asioista sopimiseen. Sovittelusta ei tehdä kirjauksia, lausuntoja, eikä todisteta oikeudessa. Perheasioiden sovittelu on perheille matalan kynnyksen palvelu, verrattuna esimerkiksi käräjäoikeuden kautta järjestettävään follo-sovitteluun.

Perheneuvolan työtä tehdään koko perheen kanssa sekä yhteistyössä muiden ammattilaisten, kuten varhaiskasvatuksen, koulujen, terveydenhoitajien, sosiaalipuolen ja psykiatrian verkostoissa. Yhteydenotoista muihin ammattilaisiin sekä yhteistyöstä sovitaan yhdessä perheen kanssa. Kehitystyötä tehdään laajasti yhteistyössä kaupungin eri työryhmissä.

Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevää työtä ja painopistettä THL:n linjausten mukaisesti kasvatuksen- ja perheneuvonnan ydintehtäviin: vanhemmuuden, lapsen ja nuoren kasvatuksen ja kehityksen sekä perhe- ja parisuhteen tukeen ja asiantuntija-apuun.

Perheneuvolaan voi varata aikaa puhelimitse tiistaisin ja torstaisin kello 10–12 välisenä aikana numerosta 0400 703 790 tai sähköisesti virtu.fi internetsivun perheneuvolan verkkoasiointi ja neuvonta palvelusta. Yhteyttä voi ottaa myös sähköisesti etunimi.sukunimi(at)lapha.fi tai lähetteellä.

Seuraavat verkostokahvit järjestetään Huvikummussa 20.4.2023 kello 13, jolloin palveluiden esittelyvuorossa on varhaiskasvatuspäällikkö. Verkostokahveille ovat tervetulleita kaikki perheiden parissa Kemissä työskentelevät ja vapaaehtoiset toimijat järjestöistä. Lisäksi perhekeskuksen verkostoon etsitään jatkuvasti kehittäjäasiakkaita.

Takaisin listaukseen