25.4.2023

Maksuton kaupunkiliikenne Veteraanipäivänä 27.4.2023

Kansallisen veteraanipäivän kunniaksi Kemin kaupunki tarjoaa ilmaiset bussimatkat torstaina 27.4.2023 vuoroilla:

  • Kemin kaupunkiliikenteen vuorot: 2, 2B, 2C, 2BC, 6, 6A
  • Kemin kaupungin ostamat seutuvuorot: 22, 24, 24C, 32, 32B, 22BC, 42B Kemin kaupungin alueella

Aikataulut:
www.kemintaksi.fi, www.meri-lapinjoukkoliikenne.fi, www.matkahuolto.fi sekä Matkahuollon ”Reitit ja Liput” –sovellus.

Maksuttomuus ei koske markkinaehtoista liikennettä. 

Kampanjan avulla joukkoliikenteen käyttöä kannustetaan lisäämään yksityisautoilun vaihtoehtona. Muistaen silti, että kävely ja pyöräily ovat päästöttömimmät liikkumismuodot.

Hinku
Kemi kuuluu hiilineutraaliin Suomeen tähtäävään Hinku-verkostoon, jonka jäsenten tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys alueellaan aikavälillä 2007-2030 (pois lukien teollisuuden päästökaupan alaiset päästöt). 

Kestävä kehitys
”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityksen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoinnussa luonnon ja toistensa kanssa.” 
Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n): Ympäristön ja kehityksen maailman komissio 1987 .

Yhteyshenkilö/lisätietoja:
Eija Kinnunen, kestävän kehityksen koordinaattori,
projektipäällikkö Yritysten vihreä ja kestävä Kemi
040 161 6590; eija.kinnunen@kemi.fi

Takaisin listaukseen