13.10.2022

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu etenee Lapissa – ehkäisyvalmisteet jakoon pilottikunnissa

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu 2022–2023

Maksuttomien ehkäisyvalmisteiden jakaminen aloitetaan tai laajennetaan koskemaan kaikkia alle 25-vuotiaita nuoria 1.11.2022 Enontekiöllä, Kemissä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Torniossa. Kyseiset kunnat ovat mukana valtakunnallisessa maksuttoman ehkäisyn kokeilussa. Kokeilu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita huomioiden kaikki sukupuolet ja kaikki ehkäisymenetelmät.

Marraskuusta alkaen kaikki alle 25-vuotiaat nuoret saavat Kemissä maksuttoman ehkäisyn ja kaikki tarjolla olevat ehkäisyvalmisteet: ehkäisypillerit, -laastarit ja -renkaat sekä kierukat, kapselit, suuseksisuojat ja kondomit.

Kemissä alle 25-vuotiaat saavat maksuttoman ehkäisyn Kemin neuvolasta osoitteessa Valtakatu 6. Nuori voi varata ajan ja saada seksuaalineuvontaa numerosta 040 665 8883 arkisin kello 11.30–13.00.

Alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilu pohjautuu hallitusohjelmaan ja on osa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Kokeilua ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja tukee ja koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Mukana kokeilussa on Lapin lisäksi 14 hyvinvointialuetta ja Helsinki. Kokeilun avulla alueilla ja kunnilla on mahdollisuus kehittää ja yhtenäistää nuorille suunnattuja kattavia seksuaaliterveyspalveluita pitäen sisällään raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen. Kokeilun avulla alueilla on mahdollisuus yhtenäistää järjestettäviä ehkäisypalveluja, jotta palvelu toteutuisi tasa-arvoisemmin, sekä kehittää ehkäisypalveluja kattavasti niiden saatavuuden, saavutettavuuden, oikea-aikaisuuden, laadun ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Kokeilun tarkoituksena on kartoittaa ja etsiä hyviä ja toimivia käytäntöjä sekä arvioida tuloksia. Kokeilussa vahvistetaan ammattilaisten tarvittavaa ja riittävää osaamista järjestämällä esimerkiksi alueellisia koulutustilaisuuksia.

Alueellinen toteutus tapahtuu kehittäjäverkoston kautta, jonka tukena on monialainen asiantuntijaryhmä. Alueellinen kehittäjäverkosto muodostuu kuntien yhteyshenkilöistä. Yhteyshenkilöt suunnittelevat ja käynnistävät maksuttoman ehkäisyn toteutuksen omassa kunnassaan hankkeen tukemana. Nuorten ehkäisypalveluiden kehittämiseen on osallistettu mukaan kokeilussa mukana olevien kuntien nuoret, heille suunnatun kyselyn ja nuorista muodostettavan kehittäjäverkoston avulla. Tulevina suunnitteluvaiheessa olevina kehittämistoimenpiteinä ovat muun muassa palveluiden saatavuuden kehittäminen nuorten näkökulmasta, sähköinen asiointi ja palveluneuvonnan sisältöjen kehittäminen. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, alueellinen nuorten ehkäisypalveluiden toimintamalli.

Takaisin listaukseen