4.5.2022

Markkinavuoropuhelu talvihoitourakasta 2022-2025

Kemin kaupungin hankintatoimi ja ympäristötoimiala järjestää yhteisen ja kaikille avoimen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden talvihoitourakan 2022–2025 (+ 2 vuoden optio) kilpailutuksesta mahdollisille urakoitsijoille.

Talvihoitourakan kilpailutus käsittää koko kaupungin alueen, pois lukien ostourakka-alueet (Kivikko-Ristikangas ja Ajos-Hepola) sekä kaupungin omana työnään kunnossapitämät alueet: Sauvosaari, Karjalahti, Peurasaari ja Haukkari. Talvihoito sisältää katujen, kevyen liikenteen väylien, yleisten ja liikuntapaikkojen pysäköintialueiden, kaupungin kiinteistöjen pihojen ja luistelukenttien talvihoidon sekä lumen varastointipaikan hoidon. Kiinteistöt, pysäköintialueet sekä luistelukentät sijaitsevat koko kaupungin alueella.

Järjestettävän markkinavuoropuhelun tarkoituksena on koota mahdollisilta tarjoajilta näkemyksiä ja kommentteja alueiden jakamisesta osiin tai eri osa-alueisiin tulevaa kilpailutusta varten.

Yhteinen markkinavuoropuhelutilaisuus: 11.5.2022 kello 11.00–12.00

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen 10.5.2022 mennessä lähettämällä vahvistusviestin osallistumisesta osoitteeseen hankinnat@kemi.fi.

Tilaisuus tullaan järjestämään Microsoft Teams -kokouksena. Lähetämme kaikille tilaisuuteen ilmoittautuneille erillisen kutsun Teams-kokoukseen. Ohje kokoukseen liittymisestä toimitetaan linkin yhteydessä.

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on tiedottaa markkinoita tulevasta kilpailutuksesta, kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa kommenttien esittämisen tulevasta hankinnasta sekä saada hankintaa koskevaa tietoa, jotta varsinainen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuoropuhelulla täydennetään osaamista tarjouspyynnön laadintaan.

Markkinavuoropuhelukutsuun vastaaminen tai markkinavuoropuheluun osallistuminen eivät sido yritystä tarjouskilpailuun osallistumiseen, eivätkä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vastaaminen tai markkinavuoropuheluun osallistuminen eivät myöskään vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

Markkinavuoropuhelukutsuun vastanneille tai markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta.

Terveisin
Kemin kaupungin hankintatoimi

Takaisin listaukseen