14.2.2022

MasterPlan -hankkeen nykytila-analyysi nyt tutustuttavissa

Matkailun ja palveluiden elpymissuunnitelma-Masterplan Kemi -hankkeessa tuotettu Nykytila-analyysi ja Mahdollisuuksien tunnistaminen -osio raportteineen on valmis. Analyysi käsittää laajemman tilannekuvan, alueelliset painotukset sekä Kemin osalta tulevaisuuden tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet. 

Analyysin toteutuksessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti niin kaupunkilaisten kuin kaupungissa toimivien yrittäjienkin toiveet ja huolenaiheet liittyen Kemin matkailun, kaupan ja palvelujen kehittämiseen. Analyysissä ovat mukana myös tulokset aiemmin toteutetusta Silver economy -kyselystä, jotta myös vanhemman ikäpolven toiveet on huomioituna. 

Jatkotyöstössä keskeisiä kehittämisen teemoja ovat muun muassa keskustan palvelutoiminnan tarvekartoitus ja kehittäminen, yhteistyön ja toimijoiden välisen luottamuksen lisääminen, nykyisten avaintuotteiden roolin ja tulevaisuuden tarkastelu sekä uusien houkuttelevien matkailutuotteiden kehittäminen. 

Hankkeen työpajat ja työryhmätyöskentely sekä opinto- ja markkinointimatkat toteutetaan yhteistyössä eri hankkeiden, yrittäjien ja organisaatioiden kanssa 2022 aikana. 

Takaisin listaukseen