8.12.2022

Meri-Lapin teatteriyhdistys ry ja Kemin kaupunki solmivat kumppanuussopimuksen

Kemin kaupunki ja Meri-Lapin teatteriyhdistys ovat päässeet yhteisymmärrykseen teatteripalvelujen tuottamisen kumppanuussopimuksesta. Meri-Lapin teatteriyhdistys on hallituksen kokouksessa 7.12.2022 hyväksynyt Kemin kaupungin ja Meri-Lapin teatteriyhdistys ry:n välisen kumppanuussopimuksen. Kumppanuussopimus määrittelee yhteisen tahdon teatteritoiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle Meri-Lapissa. Löydetty ratkaisu ei ylitä suunnittelukaudella valtuuston jo toukokuussa päättämää teatteriyhdistykselle osoitettua avustussummaa.

Meri-Lapin teatteriyhdistys ry, Kemin kaupunki ja tulevan teatteritalon vuokranantaja RM Confidence Oy ovat saavuttaneet kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun, joka mahdollistaa ammattimaisen teatteritoiminnan jatkumisen Kemissä Kemin kaupunginvaltuuston toukokuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Asian ratkaisu löytyi kaupungin, yhdistyksen ja teatteritilan omistajan välisissä pitkällisissä ja vaativissa kolmikantaneuvotteluissa.

Kemin kaupungin puolesta kumppanuussopimuksen hyväksyy hyvinvointilautakunta seuraavassa kokouksessa. Kemin kaupunki iloitsee saavutetusta yhteisymmärryksestä ja pitää tärkeänä ammattimaisen teatteritoiminnan jatkumista Meri-Lapin alueella.

Takaisin listaukseen