29.8.2023

Metsä Group tekee tehdasalueilleen biodiversiteettisuunnitelmat – ensimmäinen kohde Kemissä

Metsä Group vahvistaa luonnon monimuotoisuutta omistamillaan maa-alueilla Kemissä. Yli 650 hehtaarin laajuinen alue käsittää Metsä Groupin tehdasalueen ja maita Kemin kaupunkiympäristössä. Metsä Groupilla on Kemissä rakenteilla oleva biotuotetehdas ja kartonkitehdas. Metsä Groupin tavoitteena on lisätä alueellista biodiversiteettiä kaikilla tehdaspaikkakunnilla, joita on yli 20 eri puolilla Eurooppaa.

Tarkoitus on muuttaa Metsä Groupin Kemin alueen maankäyttöä siten, että luonnon tila teollisessa ympäristössä paranee. Hankkeessa huomioidaan paikallisen luonnon erityispiirteet ja parannetaan uhanalaisten lajien elinoloja. Alueen luonnon monimuotoisuutta lisätään kokeellisesti ja uusin toimintatavoin.

Kemin tehdasalueelle lisätään esimerkiksi yli 12 hehtaaria niittyjä, ketoja ja paahdealueita. Avoimien elinympäristöjen perustamisessa hyödynnetään vain paikallista kasvillisuutta. Elinympäristöt perustetaan siten, että ne soveltuvat uhanalaisille eliölajeille. Tehdasalueella kokeillaan myös useita muita tapoja lisätä biodiversiteettiä teollisissa ympäristöissä.

Biodiversiteettisuunnitelmat ulottuvat myös Metsä Groupin omistamille maille tehdasalueen ulkopuolelle Kemin kaupunkiympäristössä. Nämä alueet ovat asukkaiden virkistyskäytössä. Uusia keinoja viheralueiden biodiversiteetin lisäämiseksi kehitetään yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa.

”Luonnon tilan vahvistaminen on Metsä Groupin uudistavan metsätalouden tavoite, joka laajenee Kemin pilottihankkeen myötä metsäluonnosta tehdasalueille ja kaupunkeihin. Niidenkin biodiversiteettiä on mahdollista  parantaa nykyisestä, kun on tahtoa ja osaamista ja tehdään asioita yhdessä. Tämä voisi olla koko teollisuuden yhteinen suunta”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Metsä Groupin yhteistyöverkosto laajenee hankkeen edetessä. Sen keskeinen yhteistyökumppani on Villi vyöhyke -yhdistys, joka edustaa rakennetun ympäristön biodiversiteettiosaamisen terävintä kärkeä.

”Metsä Groupilla on Kemissä biodiversiteetin suojelussa uskallusta sekä vakuuttava ja korkea kunnianhimo. Uusien luontotavoitteiden mittakaava on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen kattaen rakennetun ympäristön osana uudistavaa maankäyttöä. Metsä Group on iso toimija, joten toimillamme on vipuvartta laajempaankin kulttuuriseen muutoksen kohti biodiversiteetin vaalimisen valtavirtaa, myös kansainvälisesti”, Villi vyöhyke ry:n puheenjohtaja Jere Nieminen sanoo.

”Metsä Groupin aloite on tärkeä Kemin kaupungille.  Voimme yhdessä kehittää ja vahvistaa Meri-Lapin edelläkävijyyttä luontomme säilyttämisessä. Teollisuuden ja luonnon rinnakkaiselo palvelee meitä kaikkia”, Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen sanoo.

Kemin pilottihanke on käynnissä, ja eri toimenpiteet muiden Metsä Groupin tehtaiden osalta toteutetaan vaiheittain lähivuosien aikana hyödyntäen Kemissä kehitettäviä toimintamalleja.

Metsä Groupin tavoitteena on liittää tehdasalueiden biodiversiteettisuunnitelmat tehtaiden ympäristöraportoinnin osaksi.  Yhtiön lähivuosien tavoitteena on myös kehittää sidosryhmiensä kanssa rakennetun ympäristön suunnitelmia kohti kansainvälisesti hyväksyttyä kriteeristöä ja standardeja.

Lisätietoja:
Timo Lehesvirta, johtava luontoasiantuntija, Metsä Group, puhelinnumero +358 400 752 212
Tomi Salo, yhteiskuntasuhdejohtaja, Metsä Group, puhelinnumero +358 45 875 8911
Tomi Seppä, Kemin biotuotetehtaan johtaja, puhelinnumero +358 40 717 6011
Jere Nieminen, Villi vyöhyke ry:n puheenjohtaja, puhelinnumero +358 40 522 4476
Matti Ruotsalainen, Kaupunginjohtaja, Kemi, puhelinnumero +358 40 121 7761

Takaisin listaukseen